Publicaties

WERKBOEK PIJNREVALIDATIE

HULPMIDDELEN OM UW ERVARINGEN UIT DE REVALIDATIE TOE TE PASSEN IN UW DAGELIJKS LEVEN

Het in het project SOLACE ontwikkelde werkboek bestaat uit twee delen:

Deel A: Waardegerichte doelen  SOLACE_prototype_Werkboek deel A

Deel B: Do it Yourself – opslaan en bewaren van belangrijke momenten  SOLACE_prototype_Werkboek deel B

Op dit moment zijn we nog in de testfase van het werkboek waarin we zowel de gebruiksvriendelijkheid als de effectiviteit aan het onderzoeken zijn.
De huidige versie kan beschouwd worden als een prototype en de verspreiding heeft als doel om zoveel mogelijk feedback te verzamelen over de eerste indruk. Wij
stellen daarom prijs op uw reactie zowel met betrekking tot de vorm als de inhoud.

Voor feedback of vragen over het werkboek kunt u contact op nemen met:

Stefan Elbers
Onderzoeker Lectoraat Leefstijl en Gezondheid
Hogeschool Utrecht
stefan.elbers@hu.nl.

CC BY ND NC Hogeschool Utrecht 2017 – https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/nl/

 

Symposium Pijn en Gedrag Voorkomen van terugval na chronische pijn revalidatie
22 april 2017

Presentaties

 

Pijn revalidatie, quo vadis?
Prof. dr. Rob Smeets, Universiteit Maastricht

SOLACE symposium Lezing Rob Smeets

Gedragsverandering en Chronische Pijn
Dr. Reint Jan Renes, Lector Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein, Hogeschool Utrecht

Co-design en Chronische Pijn
Dr. Remko van der Lugt, Lector Co-design, Hogeschool Utrecht

SOLACE symposium Lezing Remko d Lugt

De resultaten van de SOLACE studie Voorkomen van terugval na chronische pijn revalidatie
Drs. Stefan Elbers, onderzoeker SOLACE, Hogeschool Utrecht

SOLACE symposium Lezing Stefan Elbers

 

Consortium en Co-creatiesessie 3 februari 2016

Op 3 februari 2016 vond de tweede consortiumbijeenkomst plaats. De voortgang van de verschillende onderdelen van het SOLACE onderzoek is aan de consortium partners gepresenteerd en knelpunten en vragen zijn met de deelnemers besproken. De presentatie vond plaats aan de hand van drie inhoudelijke posters:

Poster 1 Retrospective survey

Poster 2 Systematic Review

Poster 3 Pilot, implementatie, NWO-aanvraag en toekomst:

 

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst werd gebruikt voor de co-creatie sessie. Het doel was te komen tot een keuze voor een beperkt aantal richtingen voor de te ontwikkelen interventie om terugval na revalidatie te voorkomen. Naar aanleiding van het co-design onderzoek en de interviews met professionals in de revalidatiecentra Adelante en MUMC+ Maastricht en interviews met patiënten met chronische pijn is een serie posters gemaakt met thema’s die een rol spelen bij terugval. Deze posters vormden het uitgangspunt de co-creatie, waarbij alle deelnemers hun gedachten over terugval en hoe hier mee om te gaan konden inbrengen. De deelnemers werden zo geïnspireerd tot zeer creatieve ideeën.

Een groot aantal creatieve mogelijkheden voor interventies waren het resultaat van deze middag. Met deze ideeën gaan drie studenten aan de slag om te komen tot een daadwerkelijk ontwerp.

Themaposters:

Doelen en waarden: 2016_solace_themaposter doelen en waarden klein

`Leegte’: 2016_solace_themaposter Leegte klein

Gedrag: 2016_solace_themaposter gedrag

Delen met de omgeving: 2016_solace_themaposter delen

Eigenschappen: 2016_solace_themaposter eigenschappen klein

Wat te doen bij terugval: 2016_solace_themaposter terugval klein

Grenzen stellen: 2016_solace_themaposter grenzen klein

Na de behandeling: 2016_solace_themaposter na behandeling klein

 

Nieuwsbrieven

De voortgang van het onderzoekproject kunt u lezen in de Nieuwsbrieven van SOLACE.

solace-nieuwsbrief-6-december-2016

SOLACE Nieuwsbrief 2 december 2015

SOLACE Nieuwsbrief 1 juli 2015

201506_solace_nieuwsbrief_codesign

Pop-up studio in Hoog Catharijne voor minor Co-Design
Studenten die de minor Co-Design Studio van Hogeschool Utrecht volgen, krijgen les op een wel heel bijzondere plek: een pop-up studio in Hoog Catharijne. De studenten zijn er erg enthousiast over: “Het voelt als thuis, haast niemand gaat om vijf uur alweer weg.” Lees meer>>