Uitvoeren systematische review

Werkgroep 2 Uitvoeren systematische review

Werkgroepleider: Harriet Wittink, Lectoraat Leefstijl en Gezondheid

Een systematisch literatuur onderzoek (review) wordt uitgevoerd. Doel is een antwoord te vinden op de vragen: Waarom vallen patiënten terug die een chronisch pijnrevalidatie programma hebben gevolgd? Zijn hier oorzaken voor aan te geven? Wat zijn de factoren die bijdragen aan een terugval?
Deze literatuurstudie wordt mede uitgevoerd door (master)studenten van de Faculteit Gezondheidszorg onder leiding van de docent onderzoeker.