Systematische review

Systematische review

Werkgroepleider: Harriet Wittink, Lectoraat Leefstijl en Gezondheid

Doel van het systematisch literatuur onderzoek (review) was een antwoord te vinden op de vragen: Waarom vallen patiënten terug die een chronisch pijnrevalidatie programma hebben gevolgd? Zijn hier oorzaken voor aan te geven? Wat zijn de factoren die bijdragen aan een terugval?
Hiervoor is een  systematische literatuuronderzoek uitgevoerd naar de effecten van een zelfmanagement interventie op eigen-effectiviteit, dagelijkse activiteiten en beperkingen bij patiënten met chronische pijnklachten. Er zijn 85 artikelen geselecteerd en full tekst gelezen. 15 artikelen voldeden uiteindelijk aan de inclusiecriteria en zijn in de analyse meegenomen.

Voor de data extractie is gebruik gemaakt van de TiDier checklist en de Behavioral Change Taxonomy om de gebruikte methodologie en het interventieprotocol per studie in kaart te brengen. De kwaliteit van de studies is beoordeeld aan de hand van Cochrane Risk of Bias beoordelingslijsten.

Veel artikelen die in de systematische review zijn bestudeerd, gaan over voorlichting of bespreking in een groep en het geven van tips, met voor iedereen dezelfde aanpak. De effecten zijn in de meeste gevallen echter vrij klein tot nihil. Dit ondersteunt het idee dat een interventie op maat mogelijk meer effectief is dan een generieke aanpak die voor alle patiënten gelijk is. Het is beter om op basis van klinisch redenen een keuze voor een interventie te maken. Deze conclusie heeft een rol gespeeld bij de ontwikkeling van de interventie om terugval te voorkomen.