Co-design

Werkgroep 3 Co-design

Werkgroepleider: Remko van de Lugt, Lectoraat Co-design.
Partners: Lectoraat Leefstijl en Gezondheid, Lectoraat Crossmediale communicatie, Adelante en MUMC+

Werkgroep 3 is verantwoordelijk voor het co-design traject.
Door de lectoraten Crossmediale Communicatie in het Publieke domein en Co-Design wordt een interventie  ontworpen om terugval na revalidatie zoveel mogelijk te voorkomen.

Methode
Welke tools en of interventies dragen bij aan het bestendigen van gedragsbehoud en verminderen van terugval bij patiënten die een chronisch pijnrevalidatie programma hebben gevolgd? Waar moet zelfmanagement ondersteuning aan voldoen om aan te sluiten bij de kennis en vaardigheden van patiënten met een terugval na zes maanden? Door middel van ontwerpgericht onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van co-design, wordt deze vragen gewerkt. Kenmerkend voor co-design is dat gedurende alle ontwikkelstadia belanghebbenden – waaronder patiënten, behandelaren en onderzoekers – deelnemen aan het ontwerpproces. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende perspectieven en verwachtingen. In dit type kwalitatief onderzoek worden professionals en patiënten uit de doelgroep gevraagd naar achterliggende redenen die de terugval mogelijk hebben veroorzaakt. Tevens wordt gevraagd welke methoden behulpzaam zouden kunnen zijn om dergelijke terugval te voorkomen. Hierbij kunnen middelen als nieuwe technologie zoals web-based programma’s of andere communicatie middelen aangedragen worden.
Co-design is een iteratief proces, waarin de uitkomst van elke stap direct teruggevoerd wordt naar het project. In deze fase wordt de techniek ontworpen en ontwikkeld, waarbij tussenproducten steeds weer aan de gebruikers voorgelegd worden. Daarna volgt een experimentele fase waarin enkele gebruikers de nieuwe toepassing uitproberen.
Vervolgens kunnen in de pilotfase meer gebruikers, in hun eigen dagelijkse werksituatie, met de
toepassing aan de slag. Verloopt dat succesvol dan is de weg vrij voor de invoeringsfase.
Het doel is te komen tot een nieuwe strategie, technologie of product, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis van de sociale psychologie.

Klik op onderstaande link om de voortgang te lezen van dit project:

Voortgang project SOLACE

Voorlopig programma bijeenkomst SOLACE 15 juni 2016