Implementatie

Werkgroep 5 Implementatie

Projectleider: Dr. Jan Pool
Partners: KNGF, Hogeschool Utrecht Instituut voor Bewegingsstudies

Werkgroep 5 is verantwoordelijk voor de implementatie van de bevindingen in het onderwijs en extern richting werkveld, docent / onderzoekers en de KNGF.

 

Onderwijs

Chronische pijn heeft een plek gekregen in het onderwijs van de bachelor opleiding fysiotherapie, Oefentherapie Cesar en de masteropleiding Fysiotherapie.

Hetzelfde geldt voor de onderwerpen zelfmanagement en gedragsverandering binnen de gezondheidszorg opleidingen.

Het ontwerpen van interventies voor gezondheidszorg in het algemeen, en chronische pijn in het bijzonder, krijgt ook steeds meer aandacht binnen het onderwijs van de opleidingen Co-design en Communicatie en Multimedia design.

Bij het Instituut voor Bewegingstudies (IBS) van Hogeschool Utrecht is de ‘Pain Community’ opgericht, een samenwerking van verschillende vakgroepen op het gebied van pijn.

Presentaties:

 • IBS Congres 28 februari 2017: Workshop Stefan Elbers, Gedragsverandering en Beweegzorg: Het vinden van de geschikte technieken op het juiste moment.
 • Presentatie voor Alumni HU door Stefan Elbers: Zelfmanagement bij chronische pijn, op basis van de resultaten van de review, gekoppeld aan gedragsveranderingen.

Werkveld

De SOLACE studie heeft tot nu tot de volgende producten voor de praktijk en voor de patiënten opgeleverd:

 • Het werkboek, beschikbaar voor alle revalidatiecentra.
 • Het spel Levenskracht: een gezelschapsspel om de communicatie over chronische pijn te bevorderen.

Presentaties:

 • KNGF congres 4 november 2016: Presentatie Stefan Elbers: Zelfmanagement op Maat: Hoe gedragsveranderingstechnieken de effectiviteit een fysiotherapeutische behandeling kunnen vergroten.
 • Presentatie Stefan Elbers tijdens het najaarscongres congres van de geriatrie fysiotherapie op 23 september 2016: Ziek zijn en toch gezond blijven: Zelfregulatie en zelfmanagement bij ouderen met chronische pijn.
 • KNGF: Cursus Stefan Elbers en Harriet Wittink: Standaard Beweeginterventie Chronische Pijn in het hele land gegeven.
 • NVFG Najaarscongres 29 november 2016: Workshop Stefan Elbers, Ziek zijn en toch gezond blijven
 • 4 november 2016: Dag van de Fysiotherapeut. Presentatie Stefan Elbers over zelfmanagement op maat bij patiënten met chronische pijn, met een overzicht van gedragsveranderingstechnieken die kunnen worden gebruikt om de effectiviteit van een behandeling te verhogen.
 • Presentaties bij Adelante voor behandelaars/ revalidatie over co-creatie.
 • Presentatie Stefan Elbers voor Alumni HU, Zelfmanagement bij chronische pijn op basis van de review, gekoppeld aan gedragsveranderingen.
 • Eindsymposium Pijn en Gedrag 22 april 2017.
 • Workshop tijdens het congres van Revalidatie Geneeskunde in Maastricht in het najaar van 2017.

Publicaties

Stefan Elbers, Psychology of Pain: A brief introduction in pain as a multidimensional construct. In ‘Think Big’, Honours magazine van de Universiteit Utrecht. Link voor het hele verhaal

Artikel over hoe je met chronische pijn omgaat van Stefan voor Fysio Praxis

Onderzoek

Bundeling van kennis over chronische pijn en over terugval.

Er is contact gelegd met het lectoraat Oefentherapie van de Hogeschool van Amsterdam voor een vervolgonderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van SOLACE.

Er zijn contacten gelegd voor verdere samenwerking met onderzoeksgroepen in Zweden en Ierland die zich bezig houden vergelijkbaar onderzoek naar chronische pijn en gedragsverandering.

Ook zijn contacten gelegd met het Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn met als doel het onderzoek naar chronische pijn verder uit te breiden naar de eerstelijns praktijk.

Door het betrekken van het lectoraat Co-design is de door hen gehanteerde onderzoekmethode binnen het gezondheidszorg onderzoek geïntroduceerd.

Hetzelfde geldt voor het betrekken theorieën over en onderzoeksmethode voor gedragsverandering, waaronder de door het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein opgestelde Gedragslenzen.

De samenwerking tussen gezondheidszorg en co-design neemt inmiddels in verschillende andere onderzoeksprojecten een vaste plek in, zoals in het GoAPP onderzoek, ENGAGE en de ACTS studie.

 De samenwerking met het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein heeft inmiddels tot een intensieve samenwerking geleid met als doel hun model te  valideren in de beweegzorg.  Ook in nieuwe onderzoeken wordt nauw samengewerkt.

Het onderzoek resulteert in de promotie van de onderzoeker van SOLACE, Stefan Elbers.

Presentaties:

 • Harriët Wittink heeft een presentatie verzorgd tijdens het openingssymposium van het ‘Centre for Translational Pain Research’ dat onderdeel uitmaakt van het University College in Dublin op13 juni 2016. In deze presentatie over terugval na chronische pijnrevalidatie is ingegaan op het SOLACE project en in het bijzonder op de manier van samenwerking tussen patiënt, behandelaar en onderzoeker bij het ontwikkelen van interventies. Met name deze actieve samenwerking bleek een wens van veel onderzoekers in de zaal en de methodologie van co-design is tijdens de discussie uitgebreid aan bod gekomen.
 • The 10th Congress of the European Pain Federation, EFIC van 6-9 september 2017 in Kopenhagen: 2 posters over SOLACE zijn hiervoor geaccepteerd.
 • Workshop tijdens het congres van Revalidatie Geneeskunde in Maastricht in het najaar van 2017.
 • Eindsymposium Pijn en Gedrag 22 april 2017 (130 deelnemers) waar de resultaten van het SOLACE onderzoek zijn gepresenteerd. Voor het programma en de lezingen onder publicaties

Publicaties

 • Stefan Elbers, Psychology of Pain: A brief introduction in pain as a multidimensional construct. In ‘Think Big’, Honours magazine van de Universiteit Utrecht. Link voor het hele verhaal.

Geplande artikelen:

 • Stefan Elbers e.a. The Effectiveness of Self-management Interventions for Individuals with Chronic Pain on Limitations in Physical Function, Self-efficacy, Pain and Physical Activity: A Systematic Review and Meta-analysis. In voorbereiding.
 • Artikel over het proces van co-design in het kader van gezondheidszorg onderzoek door Harriet Wittink en Remko van der Lugt.