Welkom op www.bestuurlijkactiefutrecht.nl, een initiatief van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht

 

Zoek je informatie over:

Dan is dit de plek waar je moet zijn. De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht bieden diverse voorzieningen aan studentenorganisaties en bestuurlijk actieve studenten in deze organisaties. Mocht je er toch niet (helemaal) uitkomen, neem dan contact op!

Ben je actief in een medezeggenschapsorgaan (zoals de U-raad, HSR, opleidingscommissie of faculteitsraad) dan vind je alle informatie die voor jou van belang is op de pagina van je onderwijsinstelling:

 

Nieuws:

Themabijeenkomst Alcohol & Drugs van 6 maart jl.

Themabijeenkomst Alcohol & Drugs van 6 maart jl.

Op 6 maart jl. organiseerden de HU en de UU een themabijeenkomst voor studentenorganisaties met als thema ‘alcohol en drugs’. Doel van de bijeenkomst was om studentenorganisaties te informeren over verschillende facetten van (excessief) drank & drugsgebruik: gezondheid, vergunningen, beeldvorming, bewustwording, reputatie etc. De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Utrecht, het Trimbos-instituut, Jellinek Utrecht en VIDIUS Studentenunie. Zo’n 35 bestuurders van 17 studentenorganisaties waren aanwezig. Alle clusters waren hierin vertegenwoordigd, zodat diverse invalshoeken werden belicht. We hebben de...

Bestuursbeurzen voor bijzondere activiteiten: deadline 1 mei 2017!

Bestuursbeurzen voor bijzondere activiteiten: deadline 1 mei 2017!

Gaat jouw studentenorganisatie in het studiejaar 2017-2018 iets bijzonders organiseren? En verwacht je dat de studenten die dit gaan organiseren hierdoor misschien studievertraging gaan oplopen? Vraag dan uiterlijk 1 mei 2017 een "Bestuursbeurs voor Specifieke Activiteiten" aan. Meer informatie vind je...

1 mei: deadline activiteitensubsidie

1 mei: deadline activiteitensubsidie

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht stimuleren graag bijzondere initiatieven die voor en door studenten georganiseerd worden. Daarom stellen zij subsidie beschikbaar voor bijzondere activiteiten. Voor kleinere initiatieven kunnen studentenorganisaties terecht bij hun koepelvereniging. De FUG, Vidius, BOCS, en de Sportraad...

Nieuws en deadlines vanuit UU en HU nu ook via Facebook

Nieuws en deadlines vanuit UU en HU nu ook via Facebook

In aanvulling op deze website waar alle informatie en regelgeving m.b.t. bestuurlijke activiteiten in Utrecht op staat, is er nu ook een Facebookpagina gelanceerd met dezelfde naam: Bestuurlijk Actief Utrecht. Deze pagina vervangt de nieuwsbrief die vanuit de Universiteit Utrecht werd...

Overzicht erkende studentenorganisaties

Overzicht erkende studentenorganisaties

In 2015 zijn alle studentenorganisaties in Utrecht benaderd met de vraag of zij mee wilden doen met de Toetsing. Tijdens de Toetsing is niet alleen gekeken welke organisaties in aanmerking zouden komen voor reguliere bestuursbeurzen of basissubsidie, maar ook welke organisaties in...

Waar moet je aan voldoen als studentenorganisatie?

Waar moet je aan voldoen als studentenorganisatie?

Check het Beleidskader 2015! Het beleidskader voor studentenorganisaties is het document aan de hand waarvan studentbestuurders en studentenorganisaties zich kunnen informeren over de voorwaarden voor ondersteuning en de beschikbare voorzieningen van de UU en HU. Zo worden studentenorganisaties elke drie jaar getoetst aan de voorwaarden uit het kader (de Toetsing). Er wordt dan gekeken in hoeverre organisaties voldoen aan de voorwaarden en of dit aanleiding is tot het toekennen en/of het verhogen of verlagen van basissubsidies en bestuursbeurzen. Het nieuwe...