Welkom op www.bestuurlijkactiefutrecht.nl, een initiatief van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht

 

Zoek je informatie over:

Dan is dit de plek waar je moet zijn. De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht bieden diverse voorzieningen aan studentenorganisaties en bestuurlijk actieve studenten in deze organisaties. Mocht je er toch niet (helemaal) uitkomen, neem dan contact op!

Ben je actief in een medezeggenschapsorgaan (zoals de U-raad, HSR, opleidingscommissie of faculteitsraad) dan vind je alle informatie die voor jou van belang is op de pagina van je onderwijsinstelling:

 

Nieuws:

1 mei: deadline activiteitensubsidie

1 mei: deadline activiteitensubsidie

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht stimuleren graag bijzondere initiatieven die voor en door studenten georganiseerd worden. Daarom stellen zij subsidie beschikbaar voor bijzondere activiteiten. Voor kleinere initiatieven kunnen studentenorganisaties terecht bij hun koepelvereniging. De FUG, Vidius, BOCS, en de Sportraad hebben geld gekregen om nieuwe en/of vernieuwende activiteiten die georganiseerd worden ten behoeve van de Utrechtse studentengemeenschap te ondersteunen. Voor grotere initiatieven kunnen studentenorganisaties echter direct een verzoek indienen bij de UU en/of HU. Dit kan vijfmaal per jaar: 1...

Nieuwe afspraken catering in universitaire gebouwen

Nieuwe afspraken catering in universitaire gebouwen

Goed nieuws! Vanaf studiejaar 2017-2018 is het voor alle erkende studentenorganisaties mogelijk om naast Sodexo onder bepaalde voorwaarden eten en drinken af te nemen bij een andere leverancier. Tot voor kort waren organisaties verplicht catering af te nemen bij Sodexo in...

Bijeenkomst over de Internationale Student

Bijeenkomst over de Internationale Student

De Universiteit Utrecht organiseerde in april 2017 een bijeenkomst met studentenorganisaties om te kijken of zij een rol zouden willen en kunnen spelen bij het meer thuis laten voelen van de internationale student in Utrecht. Je vindt hier het verslag van...

Nieuws en deadlines vanuit UU en HU nu ook via Facebook

Nieuws en deadlines vanuit UU en HU nu ook via Facebook

In aanvulling op deze website waar alle informatie en regelgeving m.b.t. bestuurlijke activiteiten in Utrecht op staat, is er nu ook een Facebookpagina gelanceerd met dezelfde naam: Bestuurlijk Actief Utrecht. Deze pagina vervangt de nieuwsbrief die vanuit de Universiteit Utrecht werd...

Overzicht erkende studentenorganisaties

Overzicht erkende studentenorganisaties

In 2015 zijn alle studentenorganisaties in Utrecht benaderd met de vraag of zij mee wilden doen met de Toetsing. Tijdens de Toetsing is niet alleen gekeken welke organisaties in aanmerking zouden komen voor reguliere bestuursbeurzen of basissubsidie, maar ook welke organisaties in...

Waar moet je aan voldoen als studentenorganisatie?

Waar moet je aan voldoen als studentenorganisatie?

Check het Beleidskader 2015! Het beleidskader voor studentenorganisaties is het document aan de hand waarvan studentbestuurders en studentenorganisaties zich kunnen informeren over de voorwaarden voor ondersteuning en de beschikbare voorzieningen van de UU en HU. Zo worden studentenorganisaties elke drie jaar getoetst aan de voorwaarden uit het kader (de Toetsing). Er wordt dan gekeken in hoeverre organisaties voldoen aan de voorwaarden en of dit aanleiding is tot het toekennen en/of het verhogen of verlagen van basissubsidies en bestuursbeurzen. Het nieuwe...