Onderwijs en Examenregeling Studiegidsen
Onderwijs en Examenregeling Studiegidsen

Onderwijs en Examenregeling Studiegidsen

De Onderwijs en Examenregeling HU (OER-HU) regelt op hoofdlijnen de rechten en plichten van alle HU-studenten ten aanzien van onderwijs, examens en tentamens. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en op het algemene hogeschoolbeleid. De OER-HU wordt vastgesteld door het College van Bestuur.

Het Studentenstatuut HU geeft een overzicht van de rechten en plichten als student in algemene zin, met verwijzing naar de regelingen waarin je daar meer over kunt vinden. OER en Studentenstatuut worden elk jaar herzien.

Addendum Studiegids HU-breed 2020-2021
Addendum Studiegids HU-breed 2020-2021 Bachelor, 17 juli 2020
Addendum Studiegids HU-breed 2020-2021 Master, 17 juli 2020
Addendum Studiegids HU-breed 2020-2021 Associate Degrees, 17 juli 2020

Addendum Studiegids HU-breed 2020-2021 bachelor, Covid-maatregelen vanaf 17 maart
Addendum Studiegids HU-breed 2020-2021 associate degrees, Covid-maatregelen vanaf 17 maart
Addendum Studiegids HU-breed 2020-2021 Flex deeltijd, Covid-maatregelen vanaf 17 maart 2021

Addendum Studiegids HU-breed 2019-2020
Addendum Studiegids HU-breed 2019-2020

OER (alle opleidingen)
Onderwijs- en Examenregeling HU 2019-2020
Onderwijs- en Examenregeling HU 2020-2021
Onderwijs- en Examenregeling HU 2020-2021 (vanaf 17 maart)

Reglement Experiment Flexstuderen
Het Experiment Flexstuderen HU wijkt op sommige punten af van de bestaande regelgeving zoals opgenomen in het Studentenstatuut, de Onderwijs- en Examenregeling en de Inschrijvingsregeling. In aanvulling op de reeds vaststaande HU-regelgeving en zodanig in afwijking daarvan gelden specifiek voor het Experiment Flexstuderen HU de regels die zijn vastgelegd in het Reglement Experiment Flexstuderen.

 

Archief Bacheloropleidingen

Raadpleeg hieronder het archief met de onderwijs en examenregeling van voorgaande studiejaren.

OER 2018-2019 (alle opleidingen)
Onderwijs- en Examenregeling HU 2018-2019

OER-HU 2017-2018
Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Bacheloropleidingen
Bijlage Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Bacheloropleidingen (hoofdstukken 10 met specifieke bepalingen op instituutsniveau)
(hoofdstukken 10 met specifieke bepalingen op instituutsniveau)

OER-HU 2016-2017
Bekijk de OER HU 2016-2017 en de bijlagen:

Faculteit Communicatie en Journalistiek OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Economie en Management OER-HU hoofdstuk (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Educatie OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Gezondheidszorg OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Maatschappij en Recht OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Natuur en Techniek OER-HU hoofdstuk (specifieke facultaire bepalingen)

OER-HU 2015-2016
Bekijk de OER-HU 2015-2016 en de bijlagen:

Faculteit Communicatie en Journalistiek OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Economie en Management OER-HU hoofdstuk (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Educatie OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Gezondheidszorg OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Maatschappij en Recht OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Natuur en Techniek OER-HU hoofdstuk (specifieke facultaire bepalingen)

OER-HU 2014-2015
Bekijk de OER-HU 2014-2015 en de bijlagen:

Faculteit Gezondheidszorg OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Communicatie en Journalistiek OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Educatie OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Maatschappij en Recht OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Economie en Management OER-HU hoofdstuk (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Natuur en Techniek OER-HU hoofdstuk (specifieke facultaire bepalingen)

OER-HU 2013-2014
Bekijk de OER-HU 2013-2014 en de bijlagen:

Bijlage 2 OER-HU Bachelors
Faculteit Gezondheidszorg OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Communicatie en Journalistiek OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Educatie OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Maatschappij en Recht OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Economie en Management OER-HU hoofdstuk (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Natuur en Techniek OER-HU hoofdstuk (specifieke facultaire bepalingen)

Archief Masteropleidingen

Raadpleeg hieronder het archief met de onderwijs en examenregeling van voorgaande studiejaren.

OER 2018-2019 (alle opleidingen)
Onderwijs- en Examenregeling HU 2018-2019

OER-HU 2017-2018
Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Masteropleidingen
Bijlage Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Masteropleidingen
(hoofdstukken 10 met specifieke bepalingen op instituutsniveau)

OER-HU 2016-2017
Bekijk de OER-HU 2016-2017 en de bijlagen:

Faculteit Educatie (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Economie & Management (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Gezondheidszorg (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Maatschappij & Recht (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Natuur & Techniek (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)

OER-HU 2015-2016
Bekijk de OER-HU 2015-2016 en de bijlagen:

Faculteit Educatie (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Economie & Management (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Gezondheidszorg (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Maatschappij & Recht (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Natuur & Techniek (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)

OER-HU 2014-2015
Bekijk de OER-HU 2014-2015 en de bijlagen:

Faculteit Communicatie & Journalistiek (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Educatie (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Economie & Management (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Gezondheidszorg (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Maatschappij & Recht (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Natuur & Techniek (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)

OER-HU 2013-2014
Bekijk de OER-HU 2013-2014 en de bijlagen:

Bijlage 2 OER-HU masters
Faculteit Communicatie & Journalistiek (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Educatie (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Economie & Management (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Gezondheidszorg (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Maatschappij & Recht (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Natuur & Techniek (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)

Switch to English English