Onderwijs en Examenregeling Studiegidsen

Onderwijs en Examenregeling Studiegidsen

De Onderwijs en Examenregeling HU (OER-HU) regelt op hoofdlijnen de rechten en plichten van alle HU-studenten ten aanzien van onderwijs, examens en tentamens. Deze regeling is gebaseerd op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) en op het algemene hogeschoolbeleid. De OER-HU wordt vastgesteld door het College van Bestuur.

Het Studentenstatuut HU geeft een overzicht van de rechten en plichten als student in algemene zin, met verwijzing naar de regelingen waarin je daar meer over kunt vinden. OER en Studentenstatuut worden elk jaar herzien.

OER (alle opleidingen) 2021-2022
Onderwijs- en Examenregeling HU 2021-2022

Addendum Studiegids HU-breed 2021-2022
Addendum Studiegids HU-breed 2021-2022 bachelor, Covid-maatregelen vanaf 22 december 2021
Addendum Studiegids HU-breed 2021-2022 associate degrees, Covid-maatregelen vanaf 22 december 2021
Addendum Studiegids HU-breed 2021-2022 flexibele deeltijd, Covid-maatregelen vanaf 22 december 2021

Reglement Experiment Flexstuderen 2021-2022
Het Experiment Flexstuderen HU wijkt op sommige punten af van de bestaande regelgeving zoals opgenomen in het Studentenstatuut, de Onderwijs- en Examenregeling en de Inschrijvingsregeling. In aanvulling op de reeds vaststaande HU-regelgeving en zodanig in afwijking daarvan gelden specifiek voor het Experiment Flexstuderen HU de regels die zijn vastgelegd in het Reglement Experiment Flexstuderen.

Archief OER en Addendum studiegids HU breed

Archief Bacheloropleidingen 2013-2019

Raadpleeg hieronder het archief met de onderwijs en examenregeling van voorgaande studiejaren.

OER 2018-2019 (alle opleidingen)
Onderwijs- en Examenregeling HU 2018-2019

OER-HU 2017-2018
Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Bacheloropleidingen
Bijlage Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Bacheloropleidingen (hoofdstukken 10 met specifieke bepalingen op instituutsniveau)
(hoofdstukken 10 met specifieke bepalingen op instituutsniveau)

OER-HU 2016-2017
Bekijk de OER HU 2016-2017 en de bijlagen:

Faculteit Communicatie en Journalistiek OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Economie en Management OER-HU hoofdstuk (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Educatie OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Gezondheidszorg OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Maatschappij en Recht OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Natuur en Techniek OER-HU hoofdstuk (specifieke facultaire bepalingen)

OER-HU 2015-2016
Bekijk de OER-HU 2015-2016 en de bijlagen:

Faculteit Communicatie en Journalistiek OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Economie en Management OER-HU hoofdstuk (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Educatie OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Gezondheidszorg OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Maatschappij en Recht OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Natuur en Techniek OER-HU hoofdstuk (specifieke facultaire bepalingen)

OER-HU 2014-2015
Bekijk de OER-HU 2014-2015 en de bijlagen:

Faculteit Gezondheidszorg OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Communicatie en Journalistiek OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Educatie OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Maatschappij en Recht OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Economie en Management OER-HU hoofdstuk (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Natuur en Techniek OER-HU hoofdstuk (specifieke facultaire bepalingen)

OER-HU 2013-2014
Bekijk de OER-HU 2013-2014 en de bijlagen:

Bijlage 2 OER-HU Bachelors
Faculteit Gezondheidszorg OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Communicatie en Journalistiek OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Educatie OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Maatschappij en Recht OER-HU hoofdstuk 10 (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Economie en Management OER-HU hoofdstuk (specifieke facultaire bepalingen)
Faculteit Natuur en Techniek OER-HU hoofdstuk (specifieke facultaire bepalingen)

Archief Masteropleidingen 2013-2019

Raadpleeg hieronder het archief met de onderwijs en examenregeling van voorgaande studiejaren.

OER 2018-2019 (alle opleidingen)
Onderwijs- en Examenregeling HU 2018-2019

OER-HU 2017-2018
Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Masteropleidingen
Bijlage Onderwijs- en Examenregeling HU 2017-2018 Masteropleidingen
(hoofdstukken 10 met specifieke bepalingen op instituutsniveau)

OER-HU 2016-2017
Bekijk de OER-HU 2016-2017 en de bijlagen:

Faculteit Educatie (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Economie & Management (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Gezondheidszorg (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Maatschappij & Recht (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Natuur & Techniek (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)

OER-HU 2015-2016
Bekijk de OER-HU 2015-2016 en de bijlagen:

Faculteit Educatie (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Economie & Management (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Gezondheidszorg (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Maatschappij & Recht (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Natuur & Techniek (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)

OER-HU 2014-2015
Bekijk de OER-HU 2014-2015 en de bijlagen:

Faculteit Communicatie & Journalistiek (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Educatie (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Economie & Management (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Gezondheidszorg (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Maatschappij & Recht (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Natuur & Techniek (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)

OER-HU 2013-2014
Bekijk de OER-HU 2013-2014 en de bijlagen:

Bijlage 2 OER-HU masters
Faculteit Communicatie & Journalistiek (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Educatie (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Economie & Management (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Gezondheidszorg (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Maatschappij & Recht (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)
Faculteit Natuur & Techniek (hoofdstuk 10, specifieke facultaire belangen)

Reglement Experiment Flexstuderen

Reglement Experiment Flexstuderen 2018-2019
Het Experiment Flexstuderen HU wijkt op sommige punten af van de bestaande regelgeving zoals opgenomen in het Studentenstatuut, de Onderwijs- en Examenregeling en de Inschrijvingsregeling. In aanvulling op de reeds vaststaande HU-regelgeving en zodanig in afwijking daarvan gelden specifiek voor het Experiment Flexstuderen HU de regels die zijn vastgelegd in het Reglement Experiment Flexstuderen.

Switch to English English