Studiegidsen voltijd

Bedrijfseconomie

Archief:

2017-2018
Bedrijfseconomie – studiegids 2017-2018
Bedrijfseconomie – cursusbeschrijvingen 2017-2018

2016-2017
Bedrijfseconomie – studiegids 2016-2017
Bedrijfseconomie – cursusbeschrijvingen 2016-2017

2015-2016
Erratum alle studiegidsen (01-12-2015)
Bedrijfseconomie – studiegids 2015-2016
Bedrijfseconomie – cursusbeschrijvingen hoofdfase 2015-2016

2014-2015
Bedrijfseconomie – studiegids 2014-2015
Bedrijfseconomie – cursusbeschrijvingen 2014-2015

2013-2014
Studiegids 2013-2014 Bedrijfseconomie (versie 25-07-2013)
Studiegids 2013-2014 Nederlandstalige Propedeuse FEM (versie 27-08-2013)
Erratum studiegids 2013-2014 Propedeuse (versie 09-01-2014)

Switch to English English