Data inloopspreekuur TLN

Data inloopspreekuur TLN

Het Teaching & Learning Network-team houdt maandelijks een inloopspreekuur voor collega’s die willen werken aan hun ontwikkeling als docent en/of onderzoeker. Je kunt tijdens dit spreekuur in gesprek met collega’s van TLN over ontwikkelmogelijkheden die door het TLN-team worden georganiseerd.

Voorbeelden van vragen die tijdens het spreekuur aan de orde kunnen komen:

  • Welke keuze is met het oog op mijn ontwikkeling als docent of onderzoeker op dit moment het beste?
  • Welke mogelijkheden biedt TLN voor startende docenten en onderzoekers?
  • Kan ik mij in eerste instantie het beste richten op het ontwerpen, uitvoeren of het beoordelen van onderwijs? Of is een integraal traject voor mij op dit moment zinvol?
  • Welke kwalificatie sluit het best aan op mijn eigen leervragen en ervaringen?
  • Kom ik in aanmerking voor een vrijstelling en zo ja, hoe moet ik deze aanvragen?
  • Hoe gaat een assessment in zijn werk?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor coaching?
  • Welke ontwikkelmogelijkheden en activiteiten voor onderzoekers biedt TLN?

Je bent van harte uitgenodigd om over deze en andere vragen met ons van gedachten te wisselen. We zijn zowel online en op de HU aanwezig.

Eerstvolgende andere data tot de zomervakantie zijn:

  • Dinsdag 11 april  van 13.00 – 14.00 uur, locatie Amersfoort, NP21-B4.26
  • Donderdag 15 juni van 13.00 – 14.00 uur, informatie locatie volgt