Review HU leernetwerk programmatisch toetsen

Review HU leernetwerk programmatisch toetsen

Dit agenda-item heeft plaatsgevonden op donderdag 23 september en is niet meer actueel

Veel opleidingen binnen de HU willen hun toetsprogramma anders inrichten. Meer het leren en ontwikkelen centraal, meer beroepsgericht, meer ‘vonken dan vinken’, grotere eenheden en holistischer kijken. Het programmatisch toetsen is dan een concept dat kan helpen hierbij. Vanuit TLN hebben wij de afgelopen maanden nagedacht over hoe we de opleidingen op de HU bij dit ‘anders toetsen’ kunnen helpen. Dat blijkt nog helemaal niet eenvoudig. Deze omslag betreft immers zeker niet alleen het toetsen, maar gaat over het ontwerp, over de organisatie en vooral ook over het docentschap en de hele cultuur van de opleiding. Een echte paradigma-shift, die niet van het ene op het andere moment met een ‘nieuw ontwerp’ is te maken. Daarbij hebben opleidingen elkaar nodig, is veel onderling sparren belangrijk, kunnen we veel leren van elkaar.

Graag nodigen wij jullie uit om op 23 september van 12:30 tot 14:30 uur met ons in gesprek te gaan over onze ideeën hoe we een leernetwerk op de HU in willen richten. Ons doel is om op die manier enerzijds de ontwikkelingen op de opleidingen te stimuleren, en anderzijds het leren van elkaar te bevorderen.

 

Wil je deelnemen aan deze (hybride) bijeenkomst? Stuur een mailtje naar Wendy.Peeters@hu.nl. Je krijgt dan een uitnodiging, waarin binnenkort ook nadere informatie komt te staan over het programma.