Didactische Ontwikkeling
Senior onderwijs Uitvoeren (SOU)

Senior onderwijs Uitvoeren (SOU)

Bij uitvoeren op seniorniveau verdiep jij je in het leren en begeleiden van hbo-studenten en werk je aan een verbreding van het handelingsrepertoire dat je als HBO-docent kan inzetten tijdens interactie met je studenten.

Doel

 • Verdieping en verbreding van het handelingsrepertoire waarmee je studenten ondersteunt in hun leerproces en hun ontwikkeling. Deze ontwikkeling is gericht op het beroep en het toekomstig werkveld van de student (verbinding binnen- en buitenschools leren).
 • Onderbouwen van je handelingsrepertoire vanuit actuele theoretische inzichten.
 • Planmatig individueel en in teamverband werken aan de eigen professionele ontwikkeling op zowel inhoudelijke niveau van de leerstofinhouden als de onderwijsvaardigheden.

Inhoud

 • Een systematische, onderzoekende manier van kijken naar leeruitkomsten, leerprocessen en het effect van je eigen handelen als hbo-docent. Een seniordocent kan het eigen professionele leren vormgeven en sturen, en kan daar op reflecteren.
 • Verdieping zoeken in begeleidingsstrategieën en/of docenthandelingen (begeleidingsgesprekken van een stage, afstuderen of loopbaangesprekken, onderwijsbijeenkomsten zoals een hoorcollege, werkgroep of van het leerteam) vanuit ervaringen van jezelf en je collega’s én literatuur.
 • Aandacht voor verschillende manieren waarop je de beroepspraktijk in brede zin betrekt bij jouw onderwijsuitvoering.
  Samenwerken in co-creatie met collega’s uit de hele opleiding als het gaat om begeleidingsvraagstukken op het niveau van een leerlijn of opleiding, zoals het begeleiden van stages of een leerteam.
 • Juniorcollega’s of collega’s met uitvoeringsvragen begeleiden.

Leerwegen

Open inschrijving: voor SOU-algemeen middels de methodiek van Lesson Study. Lesson Study is een van de meest effectieve professionaliseringsbenaderingen. Tijdens Lesson Study ga je met collega’s je eigen handelen als docent letterlijk onderzoeken: je onderwijs wordt dan een ‘onderzoeksles’. Vervolgens evalueer je wat jouw invloed was op de wijze waarop studenten leerden en op de daarmee behaalde leeruitkomsten. In een tweede ronde kan je de ‘lessons learned’ in een herontwerp verwerken, uitvoeren en evalueren.

Maatwerk voor een team: zijn er meer docenten/instructeurs van één opleiding of instituut, die algemene vragen hebben over onderwijs uitvoeren of juist een gerichte vraag over leerteams of afstuderen, dan kun je een maatwerkcursus aanvragen. Ook in een maatwerktraject kan met Lesson Study worden gewerkt. Maak voor een maatwerktraject een afspraak voor advies met de coördinator Onderwijs Uitvoeren.

Praktische informatie

In het traject werken we in een blend van leren op je werkplek, de online leeromgeving canvas en online of live bijeenkomsten. De 6 – 8 bijeenkomsten zijn ingeroosterd op vaste dagdelen gedurende twee blokken.

 • Studiebelasting: afhankelijk van kennis en ervaring, circa 3 EC (84 uur), inclusief het assessment.
 • Kosten: € 900,-, exclusief € 385 voor het assessment.
 • Voorzieningen: Maak je gebruik van (een) aanvullende voorziening(en) om bijeenkomsten bij te wonen en/of assessments te doen? Neem dan even contact met ons op, zodat we onze activiteiten goed kunnen afstemmen: tln-administratie@hu.nl

Overige informatie

 • Je leert door te werken aan praktijkvraagstukken.
 • Je leert in een groep van maximaal 8 HU-collega’s of collega’s van de eigen opleiding.
 • Samenwerking en ondersteuning via de DLO (Canvas).
 • Contactpersoon Senior Onderwijs Uitvoeren: Ineke Edes ineke.edes@hu.nl

Thematisch traject

SOU-Begeleiden leerteam

Bij ieder professionaliseringstraject hoort een leefwegonafhankelijk assessment.