Leergang Examencommissie

Basiscursus Examencommissie

De basiscursus is een onmisbare steun voor elk beginnend commissielid. Elke manager en ambtelijk secretaris kan de inhoud van deze cursus ook goed gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Inhoud

Dag één

 • wet- en regelgeving (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek en de nadere uitwerking van deze wet in de examenregeling (OER HU)
 • jurisprudentie van het College van Beroep voor de Examens
 • ruimte voor het bespreken van casuïstiek
 • oefenen met de nieuw opgedane kennis

Dag twee

 • inrichting van examencommissies (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden)
 • onafhankelijkheid, administratieve ondersteuning en facilitering volgens het OER
 • verantwoordelijkheid ten opzichte van docenten, managers en studenten

Praktische informatie

 • De cursus bestaat uit twee dagen
 • Kosten: € 220 per dag
 • De leergang staat ook open voor ambtelijk secretarissen van examencommissies.
 • Coördinator Leergang Examencommissie: Mathi Vijgen mathi.vijgen@hu.nl