Leergang Examencommissie

training Voeren van lastige gesprekken

Deze trainingsdag staat in het teken van het voeren van lastige gesprekken. Als examencommissielid krijg je daar regelmatig mee te maken. Het kan gaan om een gesprek met een collega-docent of leidinggevende, of met studenten.

We behandelen thema’s waarbij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de examencommissie en het management elkaar raken. Het is een interactieve dag met de nadruk op oefenen, met ruimte voor inbreng van je eigen leervragen en casuïstiek. Bij het oefenen van de gesprekken wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur.

Inhoud

  • Oefenen van gesprekken aan de hand van een thema.
  • Inbreng van eigen leervragen en casuïstiek.
  • Op de trainingsdag is een acteur aanwezig.

Praktishe informatie

  • 1 dag
  • Kosten €220.
  • De leergang staat ook open voor ambtelijk secretarissen van examencommissies.
  • Coördinator Leergang Examencommissie:  aline.brandts@hu.nl