Netwerkbijeenkomst toetsexpertgroepen

Het is donderdagmiddag 13 december 2018 en op de locatie Bolognalaan zijn ca. dertig toetsexperts bijeen voor een levendige kennismarkt. De toetsexpertgroepen van de HU presenteren zichzelf met een poster. Er wordt volop kennis met elkaar gemaakt, ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld.

De kennismarkt was een belangrijk onderdeel van de startbijeenkomst voor de leden van de toetsexpertgroepen binnen de HU en werd georganiseerd vanuit het HU netwerk Toetsing.

Binnen de HU zijn meerdere toetsexpertgroepen actief. Een toetsexpertgroep ondersteunt volgens het HU toetskader het management bij het leveren van toetskwaliteit. Vanuit het netwerk willen we de kennisuitwisseling tussen, en de professionalisering van, deze toetsexpertgroepen stimuleren en faciliteren.

HU netwerk Toetsing

De bijeenkomst werd ingeleid door de expert van het netwerk Toetsing: Liesbeth Baartman. Liesbeth schetste de positie van het netwerk Toetsing binnen de overige netwerken van het Teaching & Learning Network (TLN), de organisatie binnen het netwerk Toetsing en de doelstellingen en activiteiten.

Haar belangrijkste boodschap: het netwerk, dat zijn wij! Het netwerk is van en voor ons.

Rol en meerwaarde van de toetsexpertgroep

Daarna heeft Wendy Peeters van de opleiding Communicatie ons meegenomen op haar reis naar programmatisch toetsen. Haar motivatie voor deze manier van toetsen heeft zijn oorsprong in een passage uit Martens en Boekaerts (2007): “[…. Op dit moment is] het hoger onderwijs sterk georganiseerd […] volgens de principes van wantrouwen. We vertrouwen er niet op dat studenten uit eigener beweging zich een vakgebied kunnen en willen eigen maken. Daarom moeten we toetsen, controleren en afrekenen […] Wat denk je dat er gebeurt als studenten geen toetsen meer hoeven maken […]” (p. 68)*.

De nadruk lag op de rol en meerwaarde van een toetsexpertgroep bij toetsinnovatie. Wendy is gestart als lid van de toetscommissie en kon vanuit die rol de toetsinnovatie en advisering naar het management niet goed oppakken. Het management heeft dat onderkend en nu is ze ‘de toetsexpertgroep’.

Naar aanleiding van het verhaal van Wendy hebben we gediscussieerd over de rol en meerwaarde van de toetsexpertgroep. Opvallend waren de verschillen binnen de HU: hoe de toetsexpertgroep georganiseerd en gepositioneerd is, wat de belangrijkste focus en taken zijn, en – niet onbelangrijk – of, en zo ja hoeveel uren er beschikbaar zijn voor de toetsexpertgroep.

Op een aantal plekken blijken de taken van de toetsexpertgroep en de examencommissie of toetscommissie elkaar (nog) te overlappen en is rolvastheid een uitdaging. Ook kwamen er mooie voorbeelden voorbij waarin de toetsexpertgroep en de examencommissie op een constructieve manier met elkaar samenwerken met respect voor ieders rol.

Kennismarkt: herkenning, inzichten en inspiratie

Daarna was het tijd voor de kennismarkt. Op de posters waarmee de toetsexpertgroepen zichzelf presenteerden was opgenomen over welke expertise ze als groep beschikken en naar welke expertise ze op zoek zijn. Dat bleek een goede basis om met elkaar het gesprek aan te gaan, kennis uit te wisselen en afspraken te maken.

Een greep uit de reacties:

‘Ik ben niet zo gelukkig met mijn rol. Nu ik de verhalen van anderen hoor besef ik dat ik mijn rol ook anders in kan vullen!’

‘Bij ons lopen de rollen en taken van de examencommissie en toetsexpertgroep door elkaar. Ik ga hierover een gesprek organiseren met de examencommissie en het management’

‘Ik ga het hoofdstuk over de organisatorische inbedding in het HU toetskader nog eens goed bestuderen!’

Tijdens de kennismarkt is ook informatie opgehaald bij de aanwezigen over waar zij behoefte aan hebben als het gaat om inhoudelijke thema’s, professionalisering en ondersteuning. Dat heeft genoeg opgeleverd voor een goed vervolg van deze geslaagde bijeenkomst!

Lucie Lolkema

 

*Martens, R., & Boekaerts, M. (2007). Motiveren van studenten in het hoger onderwijs. Theorie en interventies. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

Reageer