HU?! Assessments?!

Door Wendy Peeters

In mijn rol als coördinator BKE/SKE kom ik op veel plekken op de HU om te praten over toetsing en toetskwaliteit. Daarbij klinkt de laatste tijd steeds vaker de roep om ondersteuning bij het inrichten en uitvoeren van ‘assessments’. Opleidingen willen deze toetsvorm invoeren naar aanleiding van het nieuwe HU-toetskader: we willen meer leereffect van onze toetsen en we willen toetsen in grotere eenheden. Daarin lijkt het assessment een passende vorm te zijn.

?! HU?!

Maar….. en dan komen er heel veel vragen. Wat verstaan we eigenlijk onder assessments? Welke vragen kom je tegen bij het inrichten van een toetsprogramma met assessments? En hoe ontwikkel je een assessment? Wat moet je als assessor eigenlijk kunnen in de uitvoering? En wat betekent dit voor het onderwijs? Allemaal vragen waar we als HU nog niet een heel eenduidig antwoord op hebben.

 

Handreikingen voor assessments

Met een werkgroep, vanuit ‘train de trainer- assessorentrainers’ zijn we daarom aan de slag gegaan om handvatten te ontwikkelen voor ‘het’ HU-assessment. We willen steun bieden aan ontwikkelteams bij het ontwerp, aan assessoren bij de uitvoering en aan examencommissies bij de borging van de kwaliteit van assessments. Eerste concepten zijn nu gereed:

  1. Een document HU-assessment handreiking voor docenten en ontwikkelaars. Dit document is bedoeld voor docenten, ontwikkelteams en assessoren als handreiking bij de ontwikkeling en uitvoering van assessments.
  2. Een document HU-assessment handreiking voor examencommissies. Dit is bedoeld voor examencommissies, om de kwaliteit van de assessments te volgen en te borgen.

Testen

Graag leggen we beide documenten voor aan iedereen die bezig is met assessments in zijn werk als docent HBO. Probeer ze eens uit en geef ons feedback: wat vond je fijn werken, wat hielp je echt? Maar ook: waar kon je niets mee en wat heb je gemist? Graag gebruiken we jullie reacties om deze handreikingen verder te verbeteren. We willen ze dan in verbeterde versie op de toetssite plaatsen aan het begin van het nieuwe studiejaar.

Wendy Peeters werkt op Hogeschool Utrecht als toetsexpert bij OnderwijsInnovatie en coördinator en docent BKE/SKE bij het Expertisecentrum Docent HBO. Daarnaast werkt ze als docent, assessor en toetsexpert op de opleiding Communicatie. Wendy.Peeters@hu.nl

Aan deze concepten hebben verder meegewerkt: Liesbeth Baartman, Carine Grootenboer, Henk Jongbloed, Wimke van ’t Spijker en Dirk van der Veen

Reageer