Arbeidsproef/EPA

Wat is een arbeidsproef/EPA?

Bij andere toetsvormen wordt de beroepstaak vaak nagebootst door middel van simulaties of casussen. Bij een arbeidsproef (ook wel work sample test genoemd) voert de student daadwerkelijk een beroepstaak uit in een echte arbeidssituatie. Beoordelaars observeren studenten en studenten worden op basis daarvan beoordeeld. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een les aan het einde van de opleiding tot leraar of het uitvoeren van diagnostisch onderzoek bij patiënten door medisch studenten (Van Berkel, Bax & Joosten-ten Brinke, 2017) maar ook IT’ers die een programma ontwikkelen, HRM studenten die verschillende gesprekstechnieken laten zien.

EPA is de Engelse vertaling voor arbeidsproef en staat voor de afkorting Entrustable Professional Activities (EPA’s). In het Nederlands kun je dat vertalen met beroepsgerichte activiteiten die certificeerbaar zijn. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan meerdere competenties. De focus ligt hierbij meer op het werk dat gedaan moet worden in plaats van op de individuele competenties. Voorbeeld is opleiding tot specialist die professionele taken of verantwoordlijkheden (EPA’s) toevertrouwen aan aios en die met beperkte tot geen supervisie uitvoeren zodra de aios de benodigde competenties heeft verkregen (Ten Cate, 2015).

Bron: SOM, 2015

Wat is het verschil tussen EPA en competentie?

EPA’s zijn afgebakende beroepsactiviteiten (kernactiviteiten) terwijl competenties de capaciteiten en kwaliteiten van mensen beschrijven. Competenties zijn nodig om een bepaalde beroepsrol goed te kunnen uitvoeren terwijl EPA’s meerdere (proces- of handelings-) stappen bevatten en een binnen een beroep te duiden niveau van complexiteit hebben (Ten Cate, 2015). Een EPA doet een beroep op de bekwaamheid om een combinatie van verschillende typen competenties gelijktijdig aan te wenden. Hieronder een voorbeeld.

Bron: SOM, 2015

Hoe maak je een arbeidsproef/EPA?

Een arbeidsproef/EPA kan aan de hand van een schema opgesteld worden. Deze stappen zijn te vinden in het sjabloon EPA-beschrijving. Een aantal zaken zijn van belang bij het opstellen van een arbeidsproef/EPA:

 • Er moet een balans zijn tussen de grootte van de EPA’s en het aantal EPA’s in een opleiding.
 • De EPA’s moeten een samenhangend geheel vormen van te beoordelen aspecten.
 • De EPA’s moeten stapsgewijs naar bekwaamverklaring toewerken. Er bestaan 5 bekwaamheidsniveaus:
  1. de student observeert
  2. de student voert uit onder directe, proactieve supervisie
  3. de student voert uit onder indirecte, reactieve supervisie
  4. de student voert geheel zelfstandig uit
  5. de student geeft zelf supervisie aan studenten.

Verdere criteria voor de opstellen van EPA’s zijn te vinden in de hiernaast opgenomen checklist EPA’s.

Meer informatie:

Checklist EPA’s

Sjabloon EPA-beschrijving

Voorbeeld EPA uitwerking

Literatuur:

Kools, Q., Mathijsen, I. (2017). Toetsen van academische- en onderzoeksvaardigheden. In Van Berkel, H., Bax, A. & Joosten-ten Brinke, D., Toetsen in het hoger onderwijs (4de herziene druk, pp. 253-268). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Ten Cate, O., Chen, H., Hoff, R., Peters, H., Bok, H., van der Schaaf, M. (2015). Curriculum development for the workplace using entrustable professional activities (EPAs): AMEE guide no. 99. Medical Teacher, 37(11), 983-1002. doi:10.3109/0142159X.2015.1060308