Beroepsgericht toetsen

In het HBO leiden we op voor het beroep en dat betekent dat we de beroepsbekwaamheid van studenten toetsen. Hierin werken we samen met de beroepspraktijk. Voor het aantonen van beroepsbekwaamheid zijn meerdere toetsen nodig. Welke toetsen dit zijn wordt inzichtelijk gemaakt in het toetsprogramma. De beroepsbekwaamheid van een student komt tot uitdrukking in een bachelor- of masterdiploma. Opleidingen moeten de beroepsbekwaamheid qua inhoud en niveau kunnen verantwoorden op basis van internationale standaarden zoals de Dublin descriptoren en het Europees Kwalificatiekader (EKK).

Voor veel opleidingen in het HBO is de beroepsbekwaamheid landelijk vastgesteld in de vorm van landelijke beroeps- en opleidingsprofielen waarin tevens de eindkwalificaties zijn opgenomen. Opleidingen vertalen deze profielen zelf naar hun curricula en eindkwalificaties. De eindkwalificaties van opleidingen zijn meestal beschreven in competenties of kerntaken.

Kenmerkend voor het beoordelen van beroepsbekwaamheid in het beroepsonderwijs is dat de beoordeling zoveel mogelijk plaatsvindt aan de hand van beroepsopdrachten. Het dilemma hierbij is dat hoe authentieker de beroepsopdracht is, hoe moeilijker het wordt om objectief te beoordelen. De beoordeling berust voor een belangrijk deel op interpretaties van de beoordelaars. Dit maakt dat bij de beoordeling van beroepsbekwaamheid de rol en bekwaamheid van de beoordelaars essentieel is. Recente ontwikkelingen in het HBO, zoals de Basis en Senior Kwalificatie Examinering (BKE/SKE), het organiseren van kalibreersessies, het inzetten van een tweede beoordelaar, en het toelaten van vreemde ogen, houden verband met deze essentiële positie van  examinatoren.

Meer informatie:

Dublin_Descriptoren

Vereniging Hogescholen – HBO profielen

Vereniging Hogescholen – Rapportage Expertgroep BKE-SKE

Literatuur:

Europees Kwalificatiekader

Gerritsen-van Leeuwenkamp K.J., Joosten-Ten Brinke, D. en Kester L. (2017). Assessment quality in tertiairy education: An integrative literature review. In: Studies in educational Evaluation. 55. p. 94 – 116.