Beroepsproduct

Wat is een beroepsproduct?

Beroepsproducten zijn diensten of producten die een professional moet kunnen leveren in het uitoefenen van zijn beroep (Losse, 2016). Deze diensten of producten laten prestaties zien en zijn daarom bruikbaar voor beoordeling.

Volgens Losse (2016) zijn er vijf typen beroepsproducten (zie figuur 1):

  1. Analyse; een samenhangende ontleding van een vraagstuk dat dient tot inzicht. Voor sommige analyses is onderzoek nodig en andere analyses volstaan met het aanleveren van een berekening.
  2. Advies; wat kan de opdrachtgever het beste doen om een situatie te veranderen/verbeteren? Het kenmerkende is dat het stelling neemt.
  3. Ontwerp; visuele/schematische weergave van een product of interventie.
  4. Fabricaat; concreet fysiek/digitaal eindproduct dat de eindgebruiker functioneel kan inzetten. Het is het maakproces en voegt iets toe aan de kwaliteiten die in het ontwerp zijn vastgelegd.
  5. Handeling; handelen is professioneel gedrag tegenover belanghebbenden (klanten, patiƫnten, publiek, leerlingen, organisaties). Het kenmerkende is een dienstverlenend of interactief aspect en gaat gepaard met een verscheidenheid aan praktische vaardigheden.

Figuur 1 Typologie van beroepsproducten (Losse, 2016)

De typen beroepsproducten kunnen verschillen per opleiding; in het ene beroep kan het een eindproduct zijn terwijl dat in een ander beroep een tussenproduct is (Losse, 2016).

Wanneer gebruik je een beroepsproduct?

Beroepsproducten vormen een belangrijk onderdeel van het leerwegonafhankelijk toetsen. Met behulp van beroepsproducten kunnen studenten aantonen dat zij de leeruitkomsten hebben behaald. De beschrijving van de leeruitkomsten geeft studenten zicht op welke passende beroepsproducten zij kunnen aanreiken en de toetsvorm moet de ruimte bieden aan studenten om deze beroepsproducten in te brengen voor de beoordeling (Van Berkel, Bax & Joosten-ten Brinke, 2017).

Beroepsproducten lenen zich ook goed voor het beoordelen van onderzoekend vermogen van de student. Onderzoekend vermogen is namelijk een middel voor kwalitatief goede beroepsproducten (Losse, 2016).

Meer informatie:

Beoordelingscriteria beroepsproducten

Beroepsproducten in GradeWork

Literatuur:

Instituut Archimedes (2012). Handleiding voor scholen: Beroepsproducten. Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Klarus, R., Peeters, A. & Joosten-ten Brinke, D. (2017) Toetsen en valideren van leeruitkomsten in flexibel onderwijs. In Van Berkel, H., Bax, A. & Joosten-ten Brinke, Toetsen in het hoger onderwijs (4de herziene druk, pp. 95-107). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Losse, M. (2016) De relevantie van onderzoekend vermogen. Thema Hoger onderwijs, 2016 (1), 57-62.