Blogs

SKE high tea

Vanuit TLN organiseren we met veel plezier een SKE-HIGH TEA. Op 4 juni 2020 geven we het SKE-netwerk van de HU een stevige impuls, door een SKE-HIGH TEA te organiseren. Het doel van deze bijeenkomst is: leren van en met elkaar om zo te groeien in je rol als SKE’er binnen je instituut. WANNEER? Donderdag 4 … Lees verder

Analyse in GradeWork

GradeWork is de nieuwe inlever- en beoordelingsbox van de HU en wordt gebruikt om summatieve producten te toetsen.Af en toe krijgen we vragen over analyses in GradeWork. Daarom deelt e-adviseur Esther Haykens tips met ons in deze blog. Analyse kan aanleiding geven tot het aanpassen van je onderwijs, je opdracht(en) en/of je beoordelingsformulier. In een … Lees verder

Winnaars blogwedstrijd bekend!

Hoera!! ESTHER HAYKENS en MARTIJN VLUG zijn de winnaars van de blogwedstrijd die we half januari uit hebben geschreven. Esther heeft een leerzaam blog geschreven over hoe je je toets eenvoudig kunt evalueren middels Gradework. Haar blog zal binnenkort verschijnen op deze toetssite. Martijn schreef een meeslepend verhaal over zijn ervaringen op het HU-onderwijs- en … Lees verder

Misconcepties rondom de formatieve toetscyclus in het hbo

Door: Liesbeth Baartman (Hogeschool Utrecht) en Judith Gulikers (Wageningen Universiteit). Deze blog is ook verschenen op het Platform Leren van Toetsen In onze NRO-reviewstudie naar de vraag hoe docenten een formatieve toetspraktijk realiseren in hun dagelijkse onderwijs (Gulikers & Baartman, 2017) hebben we de formatieve toetscyclus (FT-cyclus) ontwikkeld (zie Figuur 1). Voor het hbo hebben … Lees verder

Leerwegonafhankelijk toetsen

Veel deeltijdopleidingen van de HU participeren in de landelijke pilot ‘experiment leeruitkomsten’, vanuit de rijksoverheid. In deze pilots flexibilisering mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. In plaats daarvan stelt de opleiding eenheden van leeruitkomsten vast en zijn EC’s niet meer gekoppeld aan aantal studiebelastingsuren, maar aan leeruitkomsten. Het beoordelen van persoonlijke leerervaringen gebeurt bij de … Lees verder

Programmatisch toetsen

Steeds meer HU-opleidingen stappen over op programmatisch toetsen. Dit vraagt om een andere inrichting van processen en systemen. DLO werkt daarom aan een Handreiking Programmatisch Toetsen, die opleidingen duidelijkheid biedt over de mogelijkheden en randvoorwaarden. Waarom programmatisch toetsen? Bij programmatisch toetsen ontwerpen opleidingen een toetsprogramma waarbinnen over langere periodes wordt getoetst. Bijvoorbeeld een onderwijsperiode, een … Lees verder

Borgen en leveren: twee kanten van de medaille

In het Hu-toetskader wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen de borgende en leverende kant van toetskwaliteit. De borging hoort in handen van de examencommissie, de levering in die van de examinatoren. In de dagelijkse onderwijspraktijk gaan deze twee steeds meer hand-in-hand. Zo ook op de opleiding Communicatie, van het Instituut voor Communicatie. Daar hebben de Examencommissie … Lees verder