Blogs

Programmatisch toetsen

Steeds meer HU-opleidingen stappen over op programmatisch toetsen. Dit vraagt om een andere inrichting van processen en systemen. DLO werkt daarom aan een Handreiking Programmatisch Toetsen, die opleidingen duidelijkheid biedt over de mogelijkheden en randvoorwaarden. Waarom programmatisch toetsen? Bij programmatisch toetsen ontwerpen opleidingen een toetsprogramma waarbinnen over langere periodes wordt getoetst. Bijvoorbeeld een onderwijsperiode, een … Lees verder

Borgen en leveren: twee kanten van de medaille

In het Hu-toetskader wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen de borgende en leverende kant van toetskwaliteit. De borging hoort in handen van de examencommissie, de levering in die van de examinatoren. In de dagelijkse onderwijspraktijk gaan deze twee steeds meer hand-in-hand. Zo ook op de opleiding Communicatie, van het Instituut voor Communicatie. Daar hebben de Examencommissie … Lees verder

Low stakes, medium stakes en high stakes beoordelingen bij Diergeneeskunde

Openbaar interview programmatisch toetsen Liesbeth Baartman, Hogeschool Utrecht, Lectoraat Beroepsonderwijs Samen met Tamara van Schilt (HAN) en Cees van der Vleuten (Universiteit Maastricht) ben ik, (Liesbeth Baartman, HU) bezig met het samenstellen van een boek met praktijkvoorbeelden van opleidingen in het hoger onderwijs die werken volgens de principes van programmatisch toetsen. Het idee voor dit … Lees verder

Verbeter samen het toetsprogramma: KIT 2.0!

Het KwaliteitsInstrument voor Toetsprogramma’s, KIT, is gereviseerd. Docententeams kunnen nu op een website aan de slag om hun toetsprogramma onder de loep te nemen en verbeteracties met elkaar vorm te geven. Binnen het lectoraat Beroepsonderwijs van het Kenniscentrum Leren en Innoveren van Hogeschool Utrecht houdt Liesbeth Baartman zich vooral bezig met toetsing en beoordeling binnen … Lees verder

HU?! Assessments?!

Door Wendy Peeters In mijn rol als coördinator BKE/SKE kom ik op veel plekken op de HU om te praten over toetsing en toetskwaliteit. Daarbij klinkt de laatste tijd steeds vaker de roep om ondersteuning bij het inrichten en uitvoeren van ‘assessments’. Opleidingen willen deze toetsvorm invoeren naar aanleiding van het nieuwe HU-toetskader: we willen … Lees verder

Entrustable Professional Activities (EPA’s) als basis en bouwstenen

EPA’s (Entrustable Professional Activities) zijn professionele taken of verantwoordelijkheden die stafleden toevertrouwen aan een voldoende competente professionals in opleiding. Ze worden in medische beroepen gebruikt om het competentieprofiel te operationaliseren naar herkenbare activiteiten op de werkplek. In deze blog vertelt Anne Marije Steensma over het gebruik van EPA’s bij de toetsing van het praktijkleren bij … Lees verder