cesuur

Een cesuur is de grens tussen zakken en slagen.

Het vaststellen van de cesuur heeft directe consequenties voor het terecht of onterecht zakken of slagen van studenten. Het vaststellen van een goede cesuur is daarmee erg belangrijk. Een goede cesuur is een cesuur die goed is uit te leggen en daardoor verdedigbaar is. Daarom moet er tijd besteed worden aan het zorgvuldig en vooraf vaststellen van de cesuur door een team van docenten. Het beste is Рmaar ook arbeidsintensief Рom dit op een methodische manier te doen. Een absolute cesuur kan, als de resultaten daartoe aanleiding geven, achteraf worden bijgesteld. Een eventuele bijstelling van de cesuur moet door de examencommissie worden beoordeeld en goedgekeurd. De procedure hiervoor is beschreven in het toetsbeleid van het instituut.

Meer informatie

Cesuurbepaling