Digitaal toetsen

Wat is digitaal toetsen?

Op vele momenten in het toetsproces is ICT inzet mogelijk.

Onafhankelijk van de vorm van de toetsing beschrijft de toetscyclus het toetsproces, globaal bestaande uit ontwikkelen, samenstellen, afnemen, beoordelen en analyseren van toetsen. Van begin tot eind kan het toetsproces verrijkt worden met digitale middelen. Dit kan zorgen voor een onderwijskundige kwaliteitsslag.

Figuur: De toetscyclus (SURF Begrippenkader Digitaal toetsen)

De eerste stap “ontwerpen” van de toetscyclus gaat over het vaststellen van de doelen die de toets moet dienen. Dit betreft de vraag of de toetsing formatief dan wel summatief is (of een combinatie van beide), de hoofdvorm van de uitvoering van de toetsing en op welk moment in het onderwijsproces de toetsing plaatsvindt. Van daaruit worden de vervolgstappen vormgegeven. Bij elke stap is er ondersteuning van techniek om die stap te ondersteunen. Binnen de HU hebben we toetsapplicaties om het gehele proces van toetsontwikkeling, toetsvraagontwikkeling, toetsafname, toetsanalyse en beoordeling mee te ondersteunen. Het DLO systeem Canvas heeft eenvoudig toegankelijke functies beschikbaar voor formatieve toetsing. En voor summatieve toetsing zijn er de toetsapplicaties TestVision (gesloten en open vragen) en Gradework (opdrachten). Onder Toetsvormen kun je zien welke applicatie past bij welke toetsvorm.

Meer informatie

In het volgende filmpje vertelt Silvester Draaijer van de Vrije Universiteit over de voordelen van digitaal toetsen en legt de termen formatief en summatief toetsen uit. Het filmpje duurt 1 min 35.