Regiobijeenkomsten landelijk netwerk toetsbekwaamheid

In het landelijke netwerk Toetsbekwaamheid (voorheen: BKE/SKE) werken we als hogescholen samen in het project ‘je ogen uitkijken’. Het doel van project is om hogescholen te ondersteunen en te professionaliseren bij het duurzaam implementeren van BKE/SKE en Protocol Afstuderen 2.0.

Wat doen we rondom BKE/SKE?

We werken samen aan een uitwerking van “duurzame toetsbekwaamheid”: wat maakt een hbo-docent duurzaam toetsbekwaam, en wat betekent dat voor professionaliseringstrajecten? Op basis hiervan werken we aan een herijking van de landelijke leeruitkomsten BKE/SKE.

Wat doen we rondom Protocol Afstuderen?

Een pilot in 2018 bij 7 hbo-opleidingen leerde ons meer over het implementeren van Protocol Afstuderen. Samen werken we aan de verdere bekendmaking van Protocol Afstuderen en aan het ontwikkelen van tools waarmee hbo-opleidingen zelf goed handen en voeten kunnen geven aan het Protocol Afstuderen.

Voor wie?

De 3 regiobijeenkomsten zijn bedoel voor onderwijsontwikkelaars, curriculumcommissies, onderwijskundigen, SKE-ers, toetsdeskundigen etc. van alle hogescholen. In een regio-bijeenkomst ontmoet je collega’s van andere hogescholen die met vergelijkbare vraagstukken bezig zijn. Het is ook een werkbijeenkomst: je gaat aan de slag met de resultaten van het project ‘Je Ogen uitkijken’ en maakt die toepasbaar voor je eigen hogeschool.

Programma

12.30 -13.00 Ontvangst

13.00 -13.20 Kennismaken met ‘Je Ogen Uitkijken’

13.30 -14.30 Werksessie 1: “elkaar de hemd van het lijf vragen”
In deze werksessie gaan we met elkaar in gesprek over het protocol afstuderen. Daarbij staan vragen centraal als wat voor plek het protocol heeft binnen je eigen hogeschool/opleiding en hoe het protocol wordt toegepast.

14.45 -15.45 Werksessie 2: “vuile was buiten hangen”
In deze werksessie delen we de meest waardevolle fouten die we gemaakt hebben bij docentprofessionalisering rondom toetsing. Wat ging er mis en wat heb je daarvan geleerd?

16.00 -17.00 Werksessie 3: “wie ben ik?”
In deze werksessie staan we stil bij de duurzaam toetsbekwame hbo-docent. Wat maakt dat we de ene collega typeren als duurzaam toetsbekwaam en de andere niet? Over welke vaardigheden, kwaliteiten en kenmerken beschikt de duurzaam toetsbekwame collega?

17.00 – Informele afsluiting

Waar en wanneer?

Regio-bijeenkomst Noord
Datum: 3 oktober 2019, 13.00-17.00 uur
Locatie: Hogeschool Windesheim, Zwolle

Regio-bijeenkomst Zuid
Datum: 8 oktober 2019, 13.00 -17.00 uur
Locatie: Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Regio-bijeenkomst Midden
10 oktober 2019, 13.00-17.00 uur
Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen

Er is geen strikte indeling van hogescholen bij de regio’s. Kom met je collega’s naar de bijeenkomst die jullie past qua tijd en plaats! Meer info over het programma en mogelijkheid tot aanmelden volgt na de zomervakantie.

Aanmelden

Deelname is gratis! Je kunt je aanmelden via het online aanmeldformulier.