Feedback

Binnen ons onderwijs streven we er naar studenten op te leiden tot reflective practioners. Studenten moeten in staat zijn het eigen handelen te beoordelen en zich verder te ontwikkelen, en zo de regie te voeren over hun eigen leerproces. Dit betekent dat er bij de inrichting van formatief toetsen aandacht moet zijn voor een actieve rol van de student. Het gaat er niet om dat we de student klaarstomen voor de toets (teaching to the test), maar dat we studenten leren hoe ze zelf naar de eindkwalificaties toe kunnen werken, hoe ze daarbij feedback kunnen gebruiken, hoe ze zelf feedback kunnen geven, en hoe we ze voorbereiden op een leven lang leren. De formatieve functie van toetsen
en het geven en verwerken van feedback zijn waardevolle onderwijsactiviteiten die een steeds nadrukkelijkere positie krijgen in het onderwijs.

Literatuur:

Hattie, J., Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research. Vol.77. No 1. 81-112. DOI: 10.3102/003465430298487