Kwaliteit

Toetskwaliteit is van groot belang omdat toetsen worden gebruikt om verantwoorde beslissingen te nemen over studenten. Toetsen vormt daarmee de basis voor de borging van de kwaliteit van het HBO.

Leveren en borgen van toetskwaliteit

Belangrijk in onze kijk op toetskwaliteit is dat er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen het leveren en het borgen van toetskwaliteit. Het leveren van toetskwaliteit is de verantwoordelijkheid van de opleidingsmanager. Het borgen van toetskwaliteit is de verantwoordelijkheid van de examencommissie.

Verschillende niveaus van toetskwaliteit

De toetskwaliteit binnen de HU is state of the art en gebaseerd op actueel en relevant onderzoek (evidence informed). De kwaliteitspiramide van eigentijds toetsen en beoordelen maakt inzichtelijk welke aspecten bij toetskwaliteit een rol spelen.

Afbeeldingsresultaat voor kwaliteitspiramide toetsing

bron: Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, Van Schilt-Mol (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Garant, Antwerpen-Apeldoorn

In de kwaliteitspiramide wordt de toetskwaliteit vertaald naar zes niveaus: kwaliteit van toetstaken, toetsen, toetsprogramma, toetsbeleid, toetsorganisatie en toetsbekwaamheid. De zijdelingse pijl geeft aan dat de toetskwaliteit wordt bepaald door een goed samenspel van alle piramidelagen. Dit betekent dat de toetskwaliteit als geheel wordt bepaald door kwaliteit op alle lagen, en dat de toetskwaliteit als geheel zo sterk is als de zwakste schakel.

Meer informatie:

HU Toetskader

Literatuur:

Van Berkel, H., Bax, A. & Joosten-ten Brinke (2017) Toetsen in het hoger onderwijs (4de herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.