Kwaliteitscriteria toetstaken

Een toetstaak is een item (bijvoorbeeld een meerkeuzevraag) of een opdracht (bijvoorbeeld een reflectieverslag) binnen een toets waarmee studenten worden uitgedaagd hun kennis en vaardigheden te tonen. Kwaliteitscriteria waarmee je de kwaliteit van een toetstaak kunt beoordelen zijn opgenomen in onderstaand schema.

Kwaliteitscriteria Beschrijving van de kwaliteitscriteria
Relevantie Relevantie heeft betrekking op de mate waarin een toetstaak meet wat deze beoogt te meten: heeft de toetstaak een directe relatie met het leerdoel en het te verwachten cognitieve, affectieve of motorische niveau.
Objectiviteit Er is sprake van objectiviteit als de score op de toetstaak onafhankelijk is van degene die de scoring uitvoert of de toetstaak heeft opgesteld.
Efficiëntie De efficiëntie van een toetstaak betreft de formulering van de taak, de opbouw van een taak en de wijze van afname.
Moeilijkheidsniveau Het moeilijkheidsniveau van een toetstaak moet aanvaardbaar zijn gegeven het verwachte niveau van de studenten.
Onderscheidend vermogen Een toetstaak moet discrimineren tussen studenten met een hoge en lage eindscore.
Acceptatie Toetstaken zijn in de ogen van studenten ‘goed’: de taken zijn in lijn met het gegeven onderwijs, wekken de interesse van de student op, worden door studenten beschouwd als relevant en betekenisvol, zijn professioneel en maatschappelijk relevant, kunnen een gevoel van vertrouwen opbouwen en een gevoel van voldoening opwekken.

Bron: Sluijsmans, Joosten-ten Brinke, & Van Schilt-Mol (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Garant, Antwerpen-Apeldoorn

Meer informatie:

Toetsanalyse

Literatuur:

Sluijsmans, D., Joosten-ten Brinke, D., & Van Schilt-Mol, T. (2015). Kwaliteit van toetsing onder de loep. Antwerpen-Apeldoorn: Garant-Uitgevers.