Leergang examencommissies

De examencommissie is als ‘wakend oog’ verantwoordelijk voor het borgen van de toetskwaliteit en controleert vanuit haar rol dat het opleidingsmanagement de toetskwaliteit levert zodat op basis daarvan aan elke student het diploma kan worden uitgereikt. Om leden van examencommissies te ondersteunen in het professioneel kunnen uitvoeren van hun rol kent de HU specifieke trainingen voor leden van examencommissies. Dit in het licht van de steeds hogere eisen (landelijk, WHW) die aan leden van de examencommissies, toets-commissies en toets-expertgroepen worden gesteld. De HU heeft als richtlijn dat alle beginnende leden van de examencommissie een verplichte basistraining volgen. Ervaren leden volgen jaarlijks de eveneens verplichte verdiepingstraining.

Meer informatie over de leergang examencommissie kun je vinden op de website van het Expertisecentrum docent HBO.