Over deze website

Binnen de Hogeschool Utrecht is toetsing een actueel thema. Het Programma Onderwijsinnovatie en het Expertiscentrum Docent HBO willen met deze site kennis rondom toetsing bundelen en toegankelijk te maken voor medewerkers en studenten van de HU, maar ook voor belangstellenden buiten de HU. Binnen de HU is deze website tevens een platform voor kennisuitwisseling. Welke toetsexpertise is er binnen de HU en waar zit die in de organisatie?

Voor de inrichting van de website is gebruik gemaakt van de toetspiramide (Van Berkel, Bax & Joosten-ten Brinke, 2017).

  • Toets geeft informatie op het niveau van individuele toetsen: de HU toetscyclus, verschillende toetsvormen, formatief toetsen, toetsanalyse (kwalitatief en kwantitatief).
  • Onder toetsprogramma is onder meer informatie te vinden over leeruitkomsten, beroepsgericht toetsen, KwaliteitsInstrument Toetsprogramma (KIT) en afstuderen.
  • Toetsbeleid gaat onder andere in op de HU kaders, functies van toetsen, constructive alignment, kwaliteit en kosten van toetsing.
  • De pagina professionalisering geeft informatie over hoe en waar je terecht kunt als je je expertise op het gebied van toetsing verder wilt ontwikkelen.
  • Toetsorganisatie geeft de rollen in het toetsproces weer: onder andere opleidingsmanagement, examencommissie, toetscommissie, examinatoren.
  • Speciaal voor HU medewerkers is onder Netwerk toetsing informatie te vinden over toetsexpertise binnen de organisatie.

De eerste release van de site is van begin 2018. De site zal komende maanden verder aangevuld worden met informatie. Mocht de gezochte informatie er niet tussen staan, neem contact op met Karin Vogelaar (karin.vogelaar@hu.nl)

De diverse blogposts die zijn opgenomen, gaan in op actuele thema’s rondom toetsing en zijn geschreven door diverse toetsexperts binnen de HU.