Professionalisering

Om toetskwaliteit te kunnen leveren en borgen is deskundigheid op het gebied van toetsing nodig. Deskundigheid die via verschillende manieren (zoals cursus, werkplekleren, leergemeenschappen) op gedaan kan worden en waarbij de deskundigheid, afhankelijk van de rol, middels certificering kan worden aangetoond. Het bijhouden van opgedane kennis, inzicht en vaardigheden en het je daarin blijven ontwikkelen zijn voor je rol in het toetsproces net zo belangrijk. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij het Expertisecentrum docent HBO.

Het Expertisecentrum docent HBO heeft als taak medewerkers van de HU te ondersteunen in hun onderwijstaak, zodat zij de onderwijskwaliteit met toetsing kunnen verzorgen die de HU voorstaat. Het biedt leerarrangementen en assessments aan voor o.a. examinatoren (BKE, SKE) en leerarrangementen voor leden van examencommissies.

De standaard voor kwalificering van examinatoren in het HBO is de basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE/SKE).