Rubric

Rubrics lijken op beoordelingsschalen. Het verschil zit hem in het feit dat bij een rubric per niveau een complete beschrijving wordt gegeven welke prestatie wordt verwacht. Studenten kunnen de beschrijvingen gebruiken bij het uitvoeren of ontwikkelen van de opdracht en om het eigen werk te evalueren. Docenten kunnen de rubric gebruiken om leerdoelen te omschrijven aan het begin van een cursus en om de prestatie te evalueren aan het einde van een cursus of bij bijvoorbeeld een portfolio assessment. Hieronder is een voorbeeld weergegeven hoe een holistische rubric over communicatie niveaus eruit kan zien. Er wordt gekeken welk niveau het meest overeenkomt met de prestatie van de student.

 

Een rubric is een beoordelingsmatrix bestaande uit twee dimensies . De eerste dimensie bevat de toetscriteria en de tweede dimensie de beoordelingsniveaus. In de rubric worden de beoordelingsniveaus zo goed mogelijk inhoudelijk beschreven in de vorm van indicatoren. Deze indicatoren zijn beschreven op verschillende niveaus (Van Berkel, Bax & Joosten-ten Brinke, 2014).

Meer informatie:

Voorbeeld rubric presentatie

 

Literatuur:

Van den Bos, P., Burghout, C.& Joosten-ten Brinke, D. (2014) Toetsen met rubrics. In Van Berkel, H., Bax. A. & Joosten-ten Brinke (2014). Toetsen in het hoger onderwijs (3de geheel herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum

Van Strien, P., Joosten-ten Brinke, D. (2016), Het beoordelen van de kwaliteit van rubrics. In: Examens