Self-assessment

Wat is self-assessment?

Self-assessment kan gezien worden als de betrokkenheid van de student bij het eigen leren. De student bepaalt waar hij aan wil werken en identificeert daarbij standaarden en criteria. Vervolgens worden deze toegepast op het eigen werk en maken studenten een oordeel in hoeverre ze aan de criteria en standaarden hebben voldaan. Self-assessment betekent meer dan alleen het beoordelen van het eigen werk. Het betekent betrokkenheid in het proces om te bepalen wat goed werk is in een bepaalde situatie. Het vereist van studenten om te overwegen waar goed werk aan moet voldoen, om dit vervolgens toe te kunnen passen op hun eigen werk (Boud, 1995).

Wanneer gebruik je self-assessment?

Studenten leren om te verantwoorden hoe ze bepaalde dingen doen. Vooral gedragsvaardigheden, attitudes en competenties kunnen beoordeeld worden met self-assessment (OTEC, 2001). De self-assessment bij studenten kan gestimuleerd worden met verschillende werkvormen: