SKE

De Senior Kwalificatie Examinering (SKE) is bedoeld voor leden van examencommissies, toetscommissies, expertgroepen en hogeschool(hoofd)docenten die verantwoordelijk zijn voor een deel van het curriculum. De SKE is daarmee gericht op HU-medewerkers die vanuit een overkoepelende blik bezig zijn met toetsing, dus breder dan één of meerdere specifieke modules. De SKE richt zich op de vier niveaus (toetsbeleid, toetsprogramma, toetsen en toetsitems) uit de kwaliteitspiramide eigentijds toetsen en beoordelen. Bij het behalen van de certificering staat de eigen praktijksituatie centraal. Voor de SKE geldt dat er vier deeltaken zijn (SKE-1 t/m SKE-4), waarbij geldt dat voor de kwalificatie elke deeltaak aangetoond moet kunnen worden.

Piramide-laag NR Beschrijving deeltaak

(Expertgroep BKE/SKE)

Criteria per deeltaak

(Hogeschool Utrecht, gebaseerd op Expertgroep BKE/SKE)

Toets SKE-1 Is in staat de toetscyclus toe te passen voor het toetsen van leerresultaten van studenten binnen verschillende vakoverstijgende modules / onderwijseenheden met verschillende toetsvormen en levert hiervoor adequaat bewijs in de vorm van meerdere toetsontwerpen.

 

– Doorloopt de toetscyclus en redeneert hierbij vanuit de samenhang van het toetsprogramma en het toetsbeleid

 

 

Toets-programma SKE-2 Is in staat de kwaliteit van het toetsprogramma te analyseren en verbeteracties te formuleren. – Stelt in samenwerking met collega’s een toetsprogramma op voor (samenhangende delen van) de opleiding

– Evalueert de kwaliteit van het toetsprogramma en formuleert verbeterpunten

– Evalueert de samenhang van beoogde en gerealiseerde toetsresultaten en formuleert verbeterpunten

Toetsbeleid SKE-3 Levert een bijdrage aan het toetsbeleid van de gehele opleiding. – Heeft een onderbouwde visie op toetsing aansluitend bij het HU toetskader

– Stelt in samenwerking met collega’s het toetsbeleid van de opleiding op

– Evalueert het bestaande toetsbeleid en formuleert verbeterpunten

 

SKE-4 Is in staat de kwaliteit van toetsen van collega-examinatoren te evalueren en aanbevelingen te doen gerelateerd aan de visie en het beleid op toetsen van de instelling. Kan collega’s op deze manier begeleiden in het verbeteren van toetsen. – Stelt kwaliteitscriteria en richtlijnen op voor het ontwikkelen, afnemen en beoordelen van toetsen

– Evalueert de kwaliteit van toetsen van (collega) examinatoren en hanteert hiervoor onderbouwde en passende kwaliteitscriteria

– Geeft (collega) examinatoren feedback op de kwaliteit van toetsen en ondersteunt BKE-ers bij het doorlopen van de toetscyclus

– Beschrijft scholingsbehoeften ten aanzien van toetsing binnen de eigen opleiding

 

Meer informatie over leerarrangementen of assessments kun je vinden op de website van het Expertisecentrum docent HBO.

Meer informatie:

Expertisecentrum docent HBO