borgen

Borgen en leveren: twee kanten van de medaille

In het Hu-toetskader wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen de borgende en leverende kant van toetskwaliteit. De borging hoort in handen van de examencommissie, de levering in die van de examinatoren. In de dagelijkse onderwijspraktijk gaan deze twee steeds meer hand-in-hand. Zo ook op de opleiding Communicatie, van het Instituut voor Communicatie. Daar hebben de Examencommissie … Lees verder

Borgen? Zo doe je dat! #2

Ontwikkeling van het kwaliteitsinstrument KIT-PLUS door de voorzitters van de examencommissies van het domein Educatie. Wat is borgen? Hoewel de bovenstaande titel suggereert dat wij alles van borgen weten, heeft het ons veel hoofdbrekens gekost om te achterhalen wat ‘borgen’ van kwaliteit precies inhoudt. De examencommissie heeft deze taak gekregen en in de WHW staat … Lees verder