toetskwaliteit

Borgen en leveren: twee kanten van de medaille

In het Hu-toetskader wordt expliciet onderscheid gemaakt tussen de borgende en leverende kant van toetskwaliteit. De borging hoort in handen van de examencommissie, de levering in die van de examinatoren. In de dagelijkse onderwijspraktijk gaan deze twee steeds meer hand-in-hand. Zo ook op de opleiding Communicatie, van het Instituut voor Communicatie. Daar hebben de Examencommissie … Lees verder

Toets(r)evolutie

Toetsen is hot in het hoger onderwijs. Dit was ook te merken tijdens het symposium dat door het platform Leren van Toetsen op vrijdag 1 juni jl. werd georganiseerd op de locatie Domstad in Utrecht. In dit verslag zijn de belangrijkste thema’s voor je op een rij gezet Waarom is toetsen hot? Toetsen we niet … Lees verder

Vragen en misvattingen over het vierogenprincipe

Wat moet er precies en van wie? Welke rol speelt de ‘accreditatie’? Wat mag een opleiding zelf bepalen? En om welke keuzes gaat het dan? Vragen over het vierogenprincipe komen regelmatig terug, evenals discussies over wat hierin wel en niet verplicht is. Binnen de HU is het HU toetskader (2017) richtinggevend en landelijk het rapport Vreemde … Lees verder