Toetscyclus

Binnen de HU hanteren we een toetscyclus die bestaat uit de volgende vijf stappen:

Meer informatie:

  1. Doelbepaling
  2. Constructie
  3. Uitvoeren
  4. Communiceren en registreren
  5. Evalueren en verbeteren

Literatuur:

Vermunt, E., & Sluijsmans, D. (2015). Toetsen doe je samen met studenten. OnderwijsInnovatie, 17(2), 17-25.