KIT-Plus Borgingsinstrument voor examencommissies

Veel examencommissies breken zich het hoofd over de vraag hoe ze grip kunnen krijgen op hun borgende rol. Er is behoefte aan een goed borgingsinstrument. Om die reden heeft een aantal examencommissies binnen de HU gezamenlijk KIT Plus Borgingsinstrument voor Examencommissies ontwikkeld.

Instrument voor kwaliteitsborging

Dit is een handzaam instrument voor kwaliteitsborging van toetsing en beoordeling waarmee examencommissies hun borgende taak kunnen uitvoeren en verantwoorden. Het is gebaseerd op het KwaliteitsInstrument Toetsing ofwel KIT, een instrument voor zelfevaluatie gericht op het toetsprogramma, van Raymond Kloppenburg en Liesbeth Baartman (Baartman & Kloppenburg, 2013). Dit instrument is inmiddels doorontwikkeld tot KIT 2.0. Deze kun je hiernaast vinden onder de link KwaliteitsInstrument Toetsprogramma’s.

Speciaal voor examencommissies is dit instrument aangepast zodat alle elementen van de borgende rol van examencommissies aan bod komen.

Toetsbeleid, toetsprogramma & toets

Het ‘Plus’ deel bestaat uit de mogelijkheden om naast het niveau van toetsprogramma de borging ook zichtbaar te maken op het niveau van toetsbeleid en toetsen (De Nobel e.a., 2017). Inmiddels is het instrument een aantal keren uitgetest en blijkt in de praktijk bijzonder goed te werken. Het gebruiksgemak zit vooral in het feit dat je het totale plaatje kunt nemen, maar ook kunt toespitsten op een specifiek onderdeel, bijvoorbeeld validiteit op alle niveaus, of op een specifiek niveau.

Zelf direct aan de slag met KIT-Plus?

KIT-Plus Borgingsinstrument voor examencommissies kun je hiernaast downloaden

Meer weten?
Neem contact op met: Jose Sagasser (jose.sagasser@hu.nl) of Ini Luyk (ini.luyk@hu.nl) of Thea van Rooyen (thea.vanrooyen@hu.nl).

Meer informatie:

KIT-Plus ( interactieve pdf)
Brochure KIT-PLus (brochure met instrument + toelichting)
KwaliteitsInstrument Toetsprogramma’s (KIT)

Literatuur:

De Nobel, Luyk, Sagasser en Van Rooijen (2018). Borgen? Zo doe je dat! In: Examens, nummer 3.