Programmatisch toetsen

Onder programmatisch toetsen verstaan we een doordachte opbouw van het toetsprogramma van een opleiding, waarbij summatieve beslissingen over het functioneren van een student genomen worden op basis van meerdere datapunten, die over langere periode zijn verworden.

Hieronder vind je twee voorbeelden van programmatisch toetsen, zoals die inmiddels op de HU wordt uitgevoerd:

In deze video vertelt Ruben van der Weijden, opleidingsmanager van de bacheloropleiding Communicatie, waarom de opleiding programmatisch is gaan toetsen. En in de tweede video wordt het toetsprogramma van de opleiding Communicatie gepresenteerd en uitgelegd.

In deze video gaat Ernst van den Bosch in gesprek met docenten van de opleiding Ecologische Pedagogiek over hun redenen om programmatisch te gaan toetsen en in de laatste video wordt het toetsprogramma van die opleiding gepresenteerd en uitgelegd.

Bij het bekijken van de video’s kun je gebruikmaken van de kijkvragen in de bijlage rechts. Deze kunnen je opleiding op weg helpen als jullie zelf nadenken over programmatisch toetsen.

Meer informatie

Literatuur