PROBES

Probes is een methode uit de design research.

Kort gezegd komt de methode er op neer dat op basis van provocatieve “wat als” -vragen beelden over de toekomst worden gemaakt. Probes zijn daarmee impressies van een mogelijke toekomst. . Dit kan in de vorm van animaties, tekeningen of producten.

Vragen die in de probes centraal staan tijdens de Urban Futures Lab zijn;

1.       Wat als de stad zo aantrekkelijk is dat iedereen er zich wil vestigen?

De stad wordt zo aantrekkelijk dat niemand meer buiten de stad wil wonen, een scenario van maximale verstedelijking. Wat betekent deze trek naar de stad voor de leefbaarheid, de voorzieningen, en voor de gebieden buiten de stad? Ga je kleiner wonen in de stad? Wat als wonen in de stad in een ruimte van 3 x 3 m gangbaar wordt? Blijft de stad betaalbaar? Leidt deze ontwikkeling misschien tot verdere tweedeling?

2.       Wat als in de stad iedereen beleidsmaker en toezichthouder is?

Controle, handhaving en toezicht wordt niet meer door de overheid (alleen) gedaan, maar wordt door burgers onderling gedaan door middel van bijvoorbeeld social media waarmee je elkaar beloont en ‘rate’. Iedereen kan beleid maken. Iedereen kan informatie doorgeven over elkaar. Veroorzaakt dit grotere variatie in de stad of gaat iedereen zich hetzelfde gedragen.

3.       Wat als alles in de stad wordt gedeeld?

Het hebben van bezit wordt minder belangrijk. Wat heb je dan nog wel voor jezelf en wat allemaal niet. Wat is hiervan de impact? Is het dan bijvoorbeeld nog belangrijk je te onderscheiden van anderen? Wat bepaalt dan je (groeps)identiteit? Denk aan zowel de publieke ruimte als goederen en diensten (auto’s, kantoren, huizen, openbare ruimtes).

4.       Wat als je gaan en staan in de stad volledig gestuurd is door digitale technologie?

Apps, apparaten en slimme geleidingssystemen sturen je op de meest efficiënte manier door de stad in plaats van dat dit op basis van (natuurlijke) individuele keuzes en toeval gebeurt. Wat doet dit met jou? Hoe ziet je leven eruit als alles bepaald wordt door (programmeer)regels die je zelf niet hebt opgesteld? En van wie is de stad dan: van ons allen of van private bedrijven die de data hebben?