OVER HET PROJECT

In de week van 23 maart vond het Urban Futures Lab plaats in Den Haag. Deze meerdaagse bijeenkomst werd door World Design Forum in samenwerking met U CREATE Centre of Expertise Creative Industries georganiseerd in het kader van Agenda Stad

Vijf dagen lang was het voormalig kabinet van de Minister-President in Den Haag het terrein van een unieke samenwerking van studenten en ambtenaren van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In verschillende sessies ontwikkelden en testten zij probes, impressies van mogelijke toekomsten, onder begeleiding van U CREATE en World Design Forum. Deze probes worden gebruikt om burgers te bevragen en inzicht te krijgen in hun meningen, motivaties en drijfveren.

Vragen die in de probes centraal stonden tijdens het Urban Futures Lab waren;

–        Wat als de stad zo aantrekkelijk is dat iedereen er zich wil vestigen?

–        Wat als in de stad iedereen beleidsmaker en toezichthouder is?

–        Wat als alles in de stad wordt gedeeld?

–        Wat als je gaan en staan in de stad volledig gestuurd is door digitale technologie?

Studenten bedachten o.a. een stad waar je moet solliciteren om er te kunnen wonen, een deeleconomie waar je laptop, je huis, je bed en je kinderen gedeeld moeten worden. Ook gingen studenten en ambtenaren aan de slag met de vraag: mag het leven gestuurd worden door middel van verzamelde persoonlijke data, als dat in je eigen belang is en in het belang van de stad?

Lees ook de blogs voor een beschrijving van de processen van dag tot dag.