Dag 3 – probing en insights

De derde dag van de challenge stond in het teken van informatie en insights verzamelen door middel van diepte-interviews te houden in stad Den Haag.

Dag3-probe1

Als probe hebben wij een draaischijf gemaakt. Door gebruik te maken van verschillende afbeeldingen wilden wij de verschillende kanten van het toekomstbeeld laten zien. In totaal hebben wij 7 respondenten geïnterviewd op twee verschillende locaties. De eerste locatie was het stadshuis en de tweede locatie een kapperszaak. De respondenten waren allen van verschillende leeftijden.

Wij vroegen de respondenten wat hen mening was over het toekomstbeeld waarin de mens alles, maar dan ook alles, van elkaar weet. De gestelde vragen werden ondersteund door de probe. Door middel van deze vragen te stellen zijn wij tot verschillende insights gekomen. Een aantal antwoorden kwamen overeen met elkaar, en een aantal kwamen met insights die nog niet genoemd waren.

De overeenkomende antwoorden hadden voornamelijk te maken met een grens die zij stelden. Na goed door te vragen kwamen wij tot de insight dat men niet alle informatie naar buiten wil brengen. Men wil graag de controle hierover behouden.

Dag3-insightsNa de insights te hebben geanalyseerd en verzameld, hebben wij een gesprek gehad met de opdrachtgever over wat wij eerder hebben ontdekt. Aan de hand van onder andere dit gesprek hebben wij het interviewscript aangepast om voor het volgende testmoment tot nieuwe insights te komen.