Veilig Informatie Delen - Een website over informatieveiligheid en privacy

De effecten van onze informatiemaatschappij zijn merkbaar op elke werkplek, in elke huiskamer, en via de smartphone in ieders broekzak. De hoeveelheden data die we in onze maatschappij genereren zijn explosief toegenomen. En met die toegenomen hoeveelheden zijn we ook steeds meer data met elkaar gaan delen. Dat gebeurt niet altijd met ons medeweten, onze goedkeuring, of zelfs maar in het belang van degene op wie de data betrekking heeft. Risico’s die daarmee samenhangen zijn niet altijd inzichtelijk en de noodzaak dient zich aan om ons daartoe te gaan verhouden. Langzaam zien we het bewustzijn bij mensen ontstaan dat er issues rondom veiligheid kleven aan hoeveel we delen, wat we delen, hoe we data delen en met wie.

Deze website beoogt dit bewustzijn rondom informatieveiligheid te stimuleren en ondersteunen, in het bijzonder voor professionals in het werkveld en degenen die daartoe worden opgeleid.

Terugblik: de presentaties van de conferentie Veilig Informatie Delen van 17 mei 2019

Solove

Het ontwarren van privacy: hulp van Daniel Solove’s taxonomie

Privacy is een concept waar moeilijk grip op te krijgen is. Het niet-fysieke concept is niet eenvoudig uit te leggen en omvat zoveel facetten dat het onmogelijk is er één correcte en allesomvattende definitie van te geven. Hierdoor raakt het recht op privacy in discussies ondergesneeuwd door tegengestelde belangen als vrijheid van meningsuiting, efficiënte consumententransacties en veiligheid1. Rechtbanken en beleidsmakers hebben moeite privacybelangen op een rij te zetten, waardoor ontstane problemen worden afgedaan en nieuwe wetten er niet komen.

Een belangrijke bijdrage over het onderwerp komt van Daniel Solove, professor Rechten bij de George Washington University Law School. In zijn “A Taxonomy of Privacy”1 uit 2006 komt hij met een taxonomie die helderheid biedt over de verschillende manieren waarop inbreuk op privacy mensen kan schaden.

Het is nodig (…)

PGO informatieveiligheid

Praktijkgericht onderzoek (PGO) naar Informatieveiligheid

Dit onderzoek besteedt aandacht aan problemen en potentiële keerzijde van informatieverzameling en –analyse.

Professionals vragen zich af of ze onder de nieuwe privacywetgeving, Algemene verordening Gegevensbescherming, nog wel persoonsgegevens mogen uitwisselen met samenwerkingspartners en op welke manier.

Ook het op grote schaal verzamelen van allerlei (big) data is in recente jaren explosief toegenomen. Door tal van professionals in vele sectoren wordt dit fenomeen omarmd en bestempeld als het ‘nieuwe goud’. Het lijkt kansen te bieden om nieuwe, en bovendien onderbouwde, optimalisaties toe te kunnen passen in hoe wij vraagstukken in onze maatschappij adresseren. Slim combineren van data en slimme algoritmes kunnen leiden tot nieuwe inzichten hoe problemen op een praktijkgerichte manier op te lossen zijn. Deze informatiegestuurde manier van werken kan ook ondersteunen in hoe veiligheidsprofessionals interventies plegen in het sociale domein. Het gebruik van deze data en algoritmes kan leiden tot uitsluiting van bepaalde groepen mensen omdat ze gezien worden als een risico of een minder gewenste klant.

Binnen het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van data en persoonsgegevens in het publieke domein en de gevolgen daarvan, zowel gewenst als ongewenst. Hoe ga je als professional verantwoord om met deze Big Data?

 

Lees meer over het PGO naar informatieveiligheid op HU Onderzoek

Veilig gebruik van social media kan niet onderwezen worden

Veilig gebruik van social media kan niet onderwezen worden

  Beetje raar. Maar vooral ook verontrustend: kinderen kunnen wél veilig leren fietsen via school, met verkeerslessen en praktijkexamens en al, maar veilig leren omgaan met social media, dat zit er helaas niet in. Bijvoorbeeld hoe je je privacy-instellingen kunt aanpassen; dat gaat dus niet. Vanwege de officiële leeftijdsvereisten. Ik moest daar deze week aan denken, toen ik bezig was met het samenstellen van een lespakket over veilig internetten en digitaal burgerschap. Onderwerpen die binnenkort (de Tweede Kamer beslist komende herfst daarover)...

GOP senator introduces bill banning ‘addictive’ social media features

GOP senator introduces bill banning ‘addictive’ social media features

  Sen. Josh Hawley (R-Mo.), a freshman who has emerged as a top Republican critic of major technology companies in Congress, on Tuesday will introduce a bill banning social media companies from building "addictive" features into their products. Hawley's Social Media Addiction Reduction Technology...

RDW datalek – welk staartje krijgt dit muisje?

RDW datalek – welk staartje krijgt dit muisje?

  Het ernstigste overheidsdatalek van de afgelopen tijd is ongetwijfeld het op 24 juli jl. bekend gemaakte datalek bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Inmiddels hebben leden van de Tweede Kamer vragen gesteld over dit datalek. Onder meer is gevraagd welke...

Biometrische authenticatie | leuk voor datagraaiers, riskant voor de mens

Biometrische authenticatie | leuk voor datagraaiers, riskant voor de mens

  Datagraaiers zijn dol op biometrie want het is de makkelijkste manier om de mens overal op de wereld te volgen, via de apparaten (telefoons, tablets, computers, enzovoorts) én in de fysieke wereld. Biometrie wordt ook vaak gebruikt bij authenticatie, het jezelf...

All Your Data Is Health Data

All Your Data Is Health Data

  And Big Tech has it all. Here’s a terrifying sentence: Hackers are “becoming increasingly interested in the susceptibility of health data.” At least that’s the takeaway from researchers at the University of Southern California’s Center for Body Computing. They were at the Blackhat hacker conference...

Colleges are using big data to track students in an effort to boost graduation rates, but it comes at a cost

Colleges are using big data to track students in an effort to boost graduation rates, but it comes at a cost

  Under a Watchful Eye: critics question if predictive analytics at college invades privacy and reinforces racial inequities ATLANTA — When Keenan Robinson started college in 2017, he knew the career he wanted. He’d gone to high school in a small town outside Atlanta. His parents had never finished college, and they always encouraged Robinson and his two older siblings to earn degrees. Robinson’s older brother was the first in the family to graduate. “My parents always stressed how powerful an education...