Veilig Informatie Delen - Een website over informatieveiligheid en privacy

De effecten van onze informatiemaatschappij zijn merkbaar op elke werkplek, in elke huiskamer, en via de smartphone in ieders broekzak. De hoeveelheden data die we in onze maatschappij genereren zijn explosief toegenomen. En met die toegenomen hoeveelheden zijn we ook steeds meer data met elkaar gaan delen. Dat gebeurt niet altijd met ons medeweten, onze goedkeuring, of zelfs maar in het belang van degene op wie de data betrekking heeft. Risico’s die daarmee samenhangen zijn niet altijd inzichtelijk en de noodzaak dient zich aan om ons daartoe te gaan verhouden. Langzaam zien we het bewustzijn bij mensen ontstaan dat er issues rondom veiligheid kleven aan hoeveel we delen, wat we delen, hoe we data delen en met wie.

Deze website beoogt dit bewustzijn rondom informatieveiligheid te stimuleren en ondersteunen, in het bijzonder voor professionals in het werkveld en degenen die daartoe worden opgeleid.

Uitnodiging: bezoek onze conferentie ‘Veilig Informatie Delen: Privacy en informatieveiligheid in het onderwijs en het publiek domein’!

Solove

Het ontwarren van privacy: hulp van Daniel Solove’s taxonomie

Privacy is een concept waar moeilijk grip op te krijgen is. Het niet-fysieke concept is niet eenvoudig uit te leggen en omvat zoveel facetten dat het onmogelijk is er één correcte en allesomvattende definitie van te geven. Hierdoor raakt het recht op privacy in discussies ondergesneeuwd door tegengestelde belangen als vrijheid van meningsuiting, efficiënte consumententransacties en veiligheid1. Rechtbanken en beleidsmakers hebben moeite privacybelangen op een rij te zetten, waardoor ontstane problemen worden afgedaan en nieuwe wetten er niet komen.

Een belangrijke bijdrage over het onderwerp komt van Daniel Solove, professor Rechten bij de George Washington University Law School. In zijn “A Taxonomy of Privacy”1 uit 2006 komt hij met een taxonomie die helderheid biedt over de verschillende manieren waarop inbreuk op privacy mensen kan schaden.

Het is nodig (…)

PGO informatieveiligheid

Praktijkgericht onderzoek (PGO) naar Informatieveiligheid

Dit onderzoek besteedt aandacht aan problemen en potentiële keerzijde van informatieverzameling en –analyse.

Professionals vragen zich af of ze onder de nieuwe privacywetgeving, Algemene verordening Gegevensbescherming, nog wel persoonsgegevens mogen uitwisselen met samenwerkingspartners en op welke manier.

Ook het op grote schaal verzamelen van allerlei (big) data is in recente jaren explosief toegenomen. Door tal van professionals in vele sectoren wordt dit fenomeen omarmd en bestempeld als het ‘nieuwe goud’. Het lijkt kansen te bieden om nieuwe, en bovendien onderbouwde, optimalisaties toe te kunnen passen in hoe wij vraagstukken in onze maatschappij adresseren. Slim combineren van data en slimme algoritmes kunnen leiden tot nieuwe inzichten hoe problemen op een praktijkgerichte manier op te lossen zijn. Deze informatiegestuurde manier van werken kan ook ondersteunen in hoe veiligheidsprofessionals interventies plegen in het sociale domein. Het gebruik van deze data en algoritmes kan leiden tot uitsluiting van bepaalde groepen mensen omdat ze gezien worden als een risico of een minder gewenste klant.

Binnen het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van data en persoonsgegevens in het publieke domein en de gevolgen daarvan, zowel gewenst als ongewenst. Hoe ga je als professional verantwoord om met deze Big Data?

 

Lees meer over het PGO naar informatieveiligheid op HU Onderzoek

Hoe reageren aandeelhouders van Facebook op alle schandalen?

Hoe reageren aandeelhouders van Facebook op alle schandalen?

  Wie Facebook zegt, zegt: schandalen. Grote datalekken, publieke leugens, valse beloften. Tegenover de ooit zo stralende reputatie  staat nu het beeld van een bedrijf dat het vertrouwen van gebruikers continu schendt, dat niet verbindt maar ontwricht. Maar wie Facebook zegt, zegt ook: beurskoers. Een megasuccesverhaal. Sinds de beursgang van 2012 is de waarde van het bedrijf gestegen van 144 miljard naar 546,6 miljard  dollar. Wij waren benieuwd hoe gevoelig aandeelhouders zijn voor die constante stroom aan negatief nieuws. Opiniepeilingen laten zien dat het vertrouwen van het...

Artikel ‘Ethics of identity in the time of big data’ door James Brusseau

Artikel ‘Ethics of identity in the time of big data’ door James Brusseau

  Abstract Compartmentalizing our distinct personal identities is increasingly difficult in big data reality. Pictures of the person we were on past vacations resurface in employers’ Google searches; LinkedIn which exhibits our income level is increasingly used as a dating web site....

Getuigenis denker Maciej Ceglowski voor de Amerikaanse Senaat

Getuigenis denker Maciej Ceglowski voor de Amerikaanse Senaat

Hans de Zwart van Bits of Freedom in zijn wekelijkse nieuwsbrief: ''Maciej Cegłowski is één van mijn favoriete denkers over (web)technologie. Hij is een meesterlijke metaforenbouwer die diep heeft nagedacht over hoe ons huidige web werkt en hoe we dat...

Big Tech Was Designed to Be Toxic

Big Tech Was Designed to Be Toxic

  Greed. It’s about greed. When it comes to explaining why Facebook, YouTube and Twitter have become hotbeds for extremism, propaganda and bigotry, there’s a tendency to overcomplicate things. That’s understandable. The algorithms that govern the platforms are unknowable trade secrets. There are,...

Facebook’s ad algorithm is a race and gender stereotyping machine, new study suggests

Facebook’s ad algorithm is a race and gender stereotyping machine, new study suggests

  HOW EXACTLY FACEBOOK decides who sees what is one of the great pieces of forbidden knowledge in the information age, hidden away behind nondisclosure agreements, trade secrecy law, and a general culture of opacity. New research from experts at Northeastern University, the University...

Naomi Jacobs: ”Technologie is niet waarde-neutraal”

Naomi Jacobs: ”Technologie is niet waarde-neutraal”

  Technologie werd tot halverwege de 20e eeuw gezien als een neutraal instrument. Met een hamer, bijvoorbeeld, kun je op een spijker slaan maar ook op iemands hoofd. De goede of slechte gevolgen komen voort uit het gebruikvan de technologie en niet uit het technologie-ontwerp zelf, werd lange tijd gedacht. (...)   Lees...