Veilig Informatie Delen - Een website over informatieveiligheid en privacy

De effecten van onze informatiemaatschappij zijn merkbaar op elke werkplek, in elke huiskamer, en via de smartphone in ieders broekzak. De hoeveelheden data die we in onze maatschappij genereren zijn explosief toegenomen. En met die toegenomen hoeveelheden zijn we ook steeds meer data met elkaar gaan delen. Dat gebeurt niet altijd met ons medeweten, onze goedkeuring, of zelfs maar in het belang van degene op wie de data betrekking heeft. Risico’s die daarmee samenhangen zijn niet altijd inzichtelijk en de noodzaak dient zich aan om ons daartoe te gaan verhouden. Langzaam zien we het bewustzijn bij mensen ontstaan dat er issues rondom veiligheid kleven aan hoeveel we delen, wat we delen, hoe we data delen en met wie.

Deze website beoogt dit bewustzijn rondom informatieveiligheid te stimuleren en ondersteunen, in het bijzonder voor professionals in het werkveld en degenen die daartoe worden opgeleid.

Terugblik: de presentaties van de conferentie Veilig Informatie Delen van 17 mei 2019

Solove

Het ontwarren van privacy: hulp van Daniel Solove’s taxonomie

Privacy is een concept waar moeilijk grip op te krijgen is. Het niet-fysieke concept is niet eenvoudig uit te leggen en omvat zoveel facetten dat het onmogelijk is er één correcte en allesomvattende definitie van te geven. Hierdoor raakt het recht op privacy in discussies ondergesneeuwd door tegengestelde belangen als vrijheid van meningsuiting, efficiënte consumententransacties en veiligheid1. Rechtbanken en beleidsmakers hebben moeite privacybelangen op een rij te zetten, waardoor ontstane problemen worden afgedaan en nieuwe wetten er niet komen.

Een belangrijke bijdrage over het onderwerp komt van Daniel Solove, professor Rechten bij de George Washington University Law School. In zijn “A Taxonomy of Privacy”1 uit 2006 komt hij met een taxonomie die helderheid biedt over de verschillende manieren waarop inbreuk op privacy mensen kan schaden.

Het is nodig (…)

PGO informatieveiligheid

Praktijkgericht onderzoek (PGO) naar Informatieveiligheid

Dit onderzoek besteedt aandacht aan problemen en potentiële keerzijde van informatieverzameling en –analyse.

Professionals vragen zich af of ze onder de nieuwe privacywetgeving, Algemene verordening Gegevensbescherming, nog wel persoonsgegevens mogen uitwisselen met samenwerkingspartners en op welke manier.

Ook het op grote schaal verzamelen van allerlei (big) data is in recente jaren explosief toegenomen. Door tal van professionals in vele sectoren wordt dit fenomeen omarmd en bestempeld als het ‘nieuwe goud’. Het lijkt kansen te bieden om nieuwe, en bovendien onderbouwde, optimalisaties toe te kunnen passen in hoe wij vraagstukken in onze maatschappij adresseren. Slim combineren van data en slimme algoritmes kunnen leiden tot nieuwe inzichten hoe problemen op een praktijkgerichte manier op te lossen zijn. Deze informatiegestuurde manier van werken kan ook ondersteunen in hoe veiligheidsprofessionals interventies plegen in het sociale domein. Het gebruik van deze data en algoritmes kan leiden tot uitsluiting van bepaalde groepen mensen omdat ze gezien worden als een risico of een minder gewenste klant.

Binnen het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van data en persoonsgegevens in het publieke domein en de gevolgen daarvan, zowel gewenst als ongewenst. Hoe ga je als professional verantwoord om met deze Big Data?

 

Lees meer over het PGO naar informatieveiligheid op HU Onderzoek

Datalekken bij kleine bedrijven steeds frequenter

Datalekken bij kleine bedrijven steeds frequenter

  Het is geen geheim dat datalekken steeds vaker voorkomen. Waar datalekken bij grote organisaties vaak de krant halen, hoor je bijna nooit over datalekken bij kleine bedrijven. Maar toch gaat hier ook een hoop mis. 36% van de kleine bedrijven getroffen door datalek Dit jaar heeft er bij 36% van de kleine bedrijven (1 – 49 werknemers) een datalek plaatsgevonden. Dit is een toename van 6% vergeleken met 2018, toen 30% van de kleine bedrijven te maken kreeg met een datalek. Ook...

VN-rapporteur uit ernstige zorgen over SyRI: ‘Volledige ontkenning van het recht op privacy’

VN-rapporteur uit ernstige zorgen over SyRI: ‘Volledige ontkenning van het recht op privacy’

  De VN-rapporteur op het gebied van extreme armoede en mensenrechten uit in een brief aan de rechtbank zijn zorgen over risicoprofileringssysteem SyRI. Eind deze maand vindt de zitting plaats in de bodemprocedure tegen het systeem. Philip Alston licht in een...

Privacy and the Internet of Things

Privacy and the Internet of Things

  Your fitness tracker knows when you’ve skipped your spinning class. Your TV knows you’ve been binge watching old episodes of Friends. Your fridge may soon know that you’re out of milk — and how much ice cream you’ve been eating. Simple steps such as...

Online Tracking: A 1-million-site Measurement and Analysis

Online Tracking: A 1-million-site Measurement and Analysis

  ABSTRACT We present the largest and most detailed measurement of online tracking conducted to date, based on a crawl of the top 1 million websites. We make 15 types of measurements on each site, including stateful (cookie-based) and stateless (fingerprinting-based) tracking, the...

The Delicate Ethics of Using Facial Recognition in Schools

The Delicate Ethics of Using Facial Recognition in Schools

  A growing number of districts are deploying cameras and software to prevent attacks. But the systems are also used to monitor students—and adult critics. On a steamy evening in May, 9,000 people filled Stingaree Stadium at Texas City High School for...

Cookie monsters: why your browsing history could mean rip-off prices

Cookie monsters: why your browsing history could mean rip-off prices

  By collecting data on how desperate we are to buy and how much we can afford to pay, companies are finding sophisticated new ways to squeeze extra cash from unwitting shoppers Even rocket scientists, I would wager, are befuddled by airline pricing. One minute, a flight you’re looking at costs £400; 30 seconds later it has increased by £100. Panic sets in; you buy a ticket before it ascends out of your price range. I experienced this fluctuation frustration recently while trying...