1263 Rotterdammers opgenomen in risicoregister SyRI

 

1 op de 10 adressen in de Rotterdamse wijken Bloemhof en Hillesluis hebben van het Systeem Risico Indicatie een risicomelding gekregen. Bij deze burgers zou volgens het systeem een verhoogde kans op verschillende vormen van fraude en andere overtredingen bestaan. Naar verwachting wordt eind deze maand begonnen met het afleggen van huisbezoeken bij de risico-adressen, mits de SyRI-partners het onderling eens worden over privacywaarborgen.

Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester Aboutaleb op raadsvragen van de Rotterdamse SP-fractie. Het SyRI-onderzoek, dat in maart vorig jaar werd gestart in de wijken Bloemhof en Hillesluis, heeft 12.000 adressen met in totaal ongeveer 25.000 bewoners doorgelicht – wat neerkomt op de complete bevolking van de twee wijken. Uit de analyse rolden 1263 “onderzoekswaardige” risicomeldingen, die door het ministerie cohortsgewijs zullen worden aangeleverd bij de gemeente.

De risicomeldingen zullen nog tot augustus 2020 blijven staan in het zogeheten Register Risicomeldingen. Burgers kunnen daar een inzageverzoek doen om na te gaan of zij geregistreerd zijn als risico. Het ministerie heeft echter eerder aangegeven dat inzage kan worden geweigerd indien (…)

 

Lees verder