Chatham House Rule

Chatham House Rule

De Chatham House Rule werd opgesteld door Chatham House, the Royal Institute of International Affairs in Londen. Chatham House is een wereldleidend beleidsinstituut met de missie om overheden en samenlevingen te helpen een duurzaam veilige, welvarende en rechtvaardige wereld te bouwen. De Rule wordt binnen en buiten Chatham House ingezet om het delen van informatie te faciliteren en openheid van discussie aan te moedigen.

De Chatham House Rule luidt als volgt:

“Wanneer een bijeenkomst, of een deel daarvan, wordt gehouden onder de Chatham House Rule, staat het de deelnemers vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar zowel de identiteit van als de link met de spreker(s), alsook die van elke andere deelnemers, mogen niet worden onthuld.*”

 

Er wordt over de hele wereld gebruik gemaakt van de regel om vrije discussie van gevoelige kwesties mogelijk te maken. Sprekers kunnen hun mening delen in besloten kring, terwijl het besproken onderwerp en het algemene debat publiek kunnen worden en bij kunnen dragen aan de bredere discussie.

Het voordeel van het gebruik van de afspraak is dat mensen als individuen kunnen spreken en dat hun meningen hun organisatie niet hoeven te weerspiegelen. Doordat mensen zich meer op hun gemak voelen en zich geen zorgen hoeven te maken over hun reputatie (bijvoorbeeld over publiek gequote worden), kan er vrije discussie ontstaan.

Tijdens de HU-conferentie ‘Veilig Informatie Delen: Privacy en informatieveiligheid in het onderwijs en het publiek domein’ werd de Chatham House Rule gebruikt om vrijelijk te kunnen praten over het onderwerp van het gebruiken en delen van (persoons)gegevens in het onderwijs en het publiek domein. Alle actie ondernomen vanwege schending van de Chatham House Rule komt onder beleid van de organisator Hogeschool Utrecht tot stand.

Voor meer informatie over de Chatham House Rule, zie de FAQ van Chatham House London.

 

 

*Tekst vrij vertaald naar de Engelstalige uitleg op chathamhouse.org