Invasie

 

Invasie

Invasie1: Het inbreuk plegen op privacy met betrekking tot privézaken. Anders dan bij de drie andere groepen hoeft het niet per se persoonlijke zaken te betreffen, al is dat vaak wel het geval. Activiteiten die een invasie van privacy inhouden zijn indringing en inmenging in besluitvorming.

Indringing

Het indringen in iemands leven schaadt de dagelijkse activiteiten van een persoon. “Indringing belemmert het alleen kunnen zijn en het kunnen terugtrekken uit de aanwezigheid van anderen”1. Het is een schading van privacy als iemand indringt in het alleen of afgezonderd zijn van een persoon of in zijn of haar privézaken; iets wat kan worden gezien als een zeer aanvallende daad voor een redelijk persoon.

Inmenging in besluitvorming

Bij indringing wordt ongewild een inval gedaan in andermans persoon en leven. Bij inmenging in besluitvorming gaat het om ongewilde bemoeienis door een autoriteit (zoals de overheid) bij de persoonlijke levensbeslissingen van een persoon. Zo beschermt het recht het individu tegen ongerechtvaardigde indringing van de overheid in iemands woning of andere privéplaatsen. Solove legt uit: “De staat is daar niet alomvertegenwoordigd. Er zijn ook andere sferen in ons leven en bestaan buiten onze woning waarin de overheid geen dominante aanwezigheid zou moeten aannemen. Vrijheid strekt verder dan ruimtelijke grenzen”1.

 

1Solove D. (2006). A taxonomy of privacy. University of Pennsylvania Law Review, vol. 154, pp. 478-560.

Berichten met de tag 'Indringing'

Berichten met de tag 'Inmenging in besluitvorming'