Autoriteit Persoonsgegevens

Zo ziet de veiling achter een cookiemelding eruit

  Er gaat geen dag voorbij zonder dat je online advertenties ziet. Sommige willekeurig, maar vaak zijn ze op jou gericht. Dat kan, omdat jij daarmee akkoord bent gegaan. Die cookie-melding, weet je wel? Hoe werkt die advertentieverkoop eigenlijk? In het interactieve verhaal hieronder laten we je zien welke wereld er in werking treedt als … Lees verder

Privacy is een ondergeschoven kindje, maar de Nederlander haalt zijn schouders op

  Binnen de gemeente Amsterdam was al langer bekend dat de politie onterecht toegang had tot gemeentecamera’s bij de milieuzone. Privacyregels werden opzij geschoven. Waarom dergelijke schendingen zo vaak belanden in de hoek van ‘wat is daar nou erg aan?’ Ambtenaren van de gemeente Amsterdam staan voor een dilemma. Blijven we beelden van 53 gemeentelijke … Lees verder

Minister grijpt niet in bij privacykwestie Fraudehelpdesk, miljoenen gegevens fraudeurs vernietigd

  Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) is niet van plan in te grijpen zodat de Fraudehelpdesk in Apeldoorn gegevens over oplichting kan vastleggen. De organisatie vernietigde de afgelopen maanden miljoenen gegevens omdat het van de Autoriteit Persoonsgegevens geen toestemming kreeg om de gegevens op te slaan. Regeringspartijen VVD en CDA willen dat minister Dekker snel met een … Lees verder

Universitair Sportcentrum eist ten onrechte vingerafdruk

  LEIDEN – Het Universitair Sportcentrum van de Universiteit Leiden gebruikt ten onrechte een vingerscansysteem. Sporters kunnen alleen van dat systeem gebruikmaken. Dat is volgens de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), in strijd met de wet. Het gebruik van een toegangssysteem van vingerscans is niet verboden, maar een sportschool bijvoorbeeld moet wel (…)     Lees … Lees verder

Meld zoveel mogelijk slachtoffers om mensenhandel te bestrijden

Opsporing van uitbuiting kan actiever. En organisaties moeten hun terughoudendheid bij het melden van slachtoffers laten varen. De privacywetgeving is geen belemmering, integendeel, benadrukt directeur-bestuurder Ina Hut van CoMensha, het landelijk coördinatiecentrum tegen mensenhandel Het aantal meldingen van slachtoffers van mensenhandel is fors gedaald, constateerde de Nationaal Rapporteur Mensenhandel onlangs. Hij baseert zijn analyse met … Lees verder

Volgens de privacywet mag je meer dan je denkt, zeggen experts

Veel organisaties zijn bang om persoonsgegevens te delen of te verwerken. Maar dat is vaak een onterechte angst, vinden privacydeskundigen. Een waanzinnige daling in meldingen van mensenhandel in Nederland, meldde de Nationaal Rapporteur vorige week. Het riep veel vragen op, die vaak blijken terug te voeren op interpretatie van de nieuwe privacywet. “De wet zelf … Lees verder

Belastingdienst heeft voldoende maatregelen getroffen om informatie te beveiligen

  De afdeling Datafundamenten & Analytics van de Belastingdienst heeft belangrijke verbetermaatregelen genomen om de gebrekkige beveiliging van informatie op orde te brengen. Dit concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) na een vervolgonderzoek. Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: ‘De Belastingdienst heeft heel veel informatie over ons allemaal. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat die gegevens … Lees verder

Een debat over privacy is nodig

De digitalisering van de samenleving is anno 2019 zo vanzelfsprekend, dat leven zonder computers voor grote groepen mensen moeilijk voorstelbaar is. Smartphone, computer of tablet stellen ons prima in staat volledig deel te nemen aan de samenleving. Eigenlijk kunnen alleen ouderen zich hierover nog verwonderen, vooral omdat ze weten hoe ‘het vroeger was’. Toen je … Lees verder

DUO ‘trackt’ studenten via software: ‘Juist de overheid moet daar voorzichtig mee zijn’

  De Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) overtrad privacyregels met het versturen van mails aan studenten met zogeheten trackingsoftware. Daarmee kon DUO zien of studenten de verstuurde mail wel openden. Zo wilden ze fraude tegengaan. Maar dat mag niet, door nieuwe privacyregels is DUO nu op de vingers getikt. De dienst zegt voorlopig de tracking software … Lees verder

Voorlopig geen AVG-certificering, toezicht ontbreekt

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is van plan de Data Pro Code, een gedragscode voor dataverwerkende bedrijven, goed te keuren. Met de door branche-organisatie NL Digital (voorheen Nederland ICT) opgezette certificering geven dataverwerkende bedrijven te kennen dat ze voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Er is echter nog een obstakel: het ontbreekt aan een … Lees verder