SyRI

‘Blijf met je klauwen van m’n wijkie af’: vier vragen over fraudedetector SyRI

  Is het een slimme manier om met behulp van algoritmes fraude op te sporen, of een systeem dat vooral inwoners uit armere wijken raakt en mensenrechten schendt? Die vraag staat vandaag centraal in de rechtbank Den Haag, waar burgerrechtenorganisaties tegenover de staat staan in een zaak over fraudeopsporingssysteem SyRI. Wat willen ze en hoe … Lees verder

Rechtszaak tegen IT-systeem dat burgers als ‘riskant’ aanmerkt, Eindhoven gebruikte het voor de wijk Bennekel

  EINDHOVEN –  De Rechtbank Den Haag buigt zich 29 oktober over de vraag of gemeenten het systeem SyRI mogen gebruiken om ‘riskante’ burgers in kaart te brengen. Eindhoven paste dit eerder toe in de Bennekel in een poging om bijstandsfraude op te sporen. De rechtszaak is aangespannen door de privacyorganisaties Privacy First en Stichting KDVP, … Lees verder

VN-rapporteur uit ernstige zorgen over SyRI: ‘Volledige ontkenning van het recht op privacy’

  De VN-rapporteur op het gebied van extreme armoede en mensenrechten uit in een brief aan de rechtbank zijn zorgen over risicoprofileringssysteem SyRI. Eind deze maand vindt de zitting plaats in de bodemprocedure tegen het systeem. Philip Alston licht in een interview de redenen voor zijn schrijven toe: “Als SyRI geen volledige ontkenning van het … Lees verder

In de surveillancemaatschappij is het alle ballen op de pechgroep

  Bij een heerlijke nieuwe wereld horen nieuwe woorden en een daarvan is ‘verwonderadres’. Een verwonderadres, dat is nieuwspraak uit de permanentetoezichtsmaatschappij. Op een verwonderadres staat een huis waarin mensen wonen die uit de sys­temen als ‘mogelijk verdacht’ komen rollen wanneer de fraude- en misbruikbestrijders van de Belastingdienst, de uitkeringsinstanties, de gemeente, de zorgverzekeraars et … Lees verder

Bent u een risico volgens SyRI? Daar komt u als volgt achter:

  In tegenstelling tot wat privacywetgeving de overheid verplicht, worden burgers die door Systeem Risico Indicatie zijn doorgelicht, daar niet over geïnformeerd. De enige manier om te weten of u door SyRI als risico bent aangemerkt, is door zelf inzage te eisen. Onderaan dit artikel staat uitgelegd hoe u dat doet. Wanneer de overheid persoonsgegevens … Lees verder

Nieuw wetsvoorstel geeft minister vrijbrief voor vergaand doorlichten burgers

  Minister Dekker (VVD) voor Rechtsbescherming heeft een wetsvoorstel gepubliceerd dat belangrijke principes van de huidige privacywet grotendeels buiten werking stelt. Alle beschikbare relevante gegevens bij zowel overheid als bedrijven en instellingen kunnen straks voor elk denkbare overheidstaak worden gekoppeld om mensen door te lichten. Het parlement krijgt daarbij geen inspraak. Op dit moment mag … Lees verder

1263 Rotterdammers opgenomen in risicoregister SyRI

  1 op de 10 adressen in de Rotterdamse wijken Bloemhof en Hillesluis hebben van het Systeem Risico Indicatie een risicomelding gekregen. Bij deze burgers zou volgens het systeem een verhoogde kans op verschillende vormen van fraude en andere overtredingen bestaan. Naar verwachting wordt eind deze maand begonnen met het afleggen van huisbezoeken bij de … Lees verder

Ongeloofwaardige en ontwijkende antwoorden over SyRI in Capelle aan den IJssel

  Staatssecretaris Van Ark slaagt erin om vrijwel elke Kamervraag die GroenLinks in oktober stelde over de inzet van SyRI in Capelle aan den IJssel te ontwijken. De antwoorden die ze wel geeft, bieden geen enkele geruststelling over de controleerbaarheid van het systeem. Lees in dit stuk onze analyse van haar beantwoording. In juli vorig … Lees verder

Honderd gegevens per leerling voor de overheid

  Minister Van Engelshoven (D66) heeft de lijst met gegevens gepubliceerd die scholen over hun leerlingen en studenten moeten registreren. Het gaat om circa honderd (soorten van) gegevens, afhankelijk van de situatie van de leerling of student. Onderaan dit artikel vindt u een samenvatting van die gegevens. (…) De gegevens worden onder andere gebruikt om te … Lees verder

Casus: SyRI

  Informatieverwerking –> aggregatie, onveiligheid, secundair gebruik, uitsluiting Informatieverspreiding –> schending van vertrouwelijkheid, onthulling, verhoogde toegankelijkheid, toe-eigening, verdraaiing Invasie –> indringing Op vrijdag 19 jan 2018 is een groep maatschappelijke organisaties een bodemprocedure gestart tegen de Nederlandse Staat vanwege het Systeem Risico Indicatie (SyRI). Met SyRI worden gegevens van de belastingdienst, sociale dienst, arbeidsgegevens, onderwijsgegevens, … Lees verder