Hoeveel Beweeg Jij?!

Symposium Kind in Beweging – 24 juni 2022

drieluik fotos website web

Welkom op de pagina van het 2022 symposium Kind in Beweging.
Een interessant en inspirerend symposium door en voor kinderfysiotherapeuten, maar ook voor kinderergotherapeuten en kinderoefentherapeuten.

Samen met een aantal onderzoekers van het lectoraat Leefstijl & Gezondheid praten we je graag bij over de kind-projecten van de afgelopen twee jaar en de projecten die zojuist zijn gestart.

Deelname aan het symposium is gratis en voor de lunch wordt gezorgd. We sluiten af met een lekkere borrel. Accreditatie bij NVFK en SKF is in aanvraag.

PROGRAMMA

09-00 – 10.00 uur: ontvangst
10.00 – 11.00 uur: plenair programma
11.00 – 11.30 uur: pauze met koffie/thee
11.30 – 13.00 uur: workshopronde 1
13.00 – 14.00 uur: lopend buffet / markt met informatiestands en posterpresentaties
14.00 – 15.30 uur: workshopronde 2
15.30 – 16.15 uur: afsluiting
16.15 – 17.00 uur: borrel

Plenair opening

In de plenaire opening vertellen we over de projecten die lopen binnen Kind in Beweging van de HU, zoals de vroege ontwikkeling van kinderen, het belang en de implementatie van rolstoelvaardigheidstraining, het inzetten van gedragsverandering binnen de kinderfysiotherapie, het gebruik van activiteitenmonitoring binnen de kinderfysiotherapie, inclusief spelen en de inzet van framerunning bij kinderen met een beperking. Daarbij besteden we aandacht aan de promoties van Marike Boonzaaijer en Marleen Sol die in 2021 plaats hebben gevonden en kijken we gezamenlijk naar de toekomst: waar gaat de kinderfysiotherapie naar toe en waar moeten we binnen ons onderzoek aandacht aan besteden volgens kinderfysiotherapeuten? Welke vragen leven er in de praktijk? Denk en doe je met ons mee?

Daarna is er keuze uit twee van de volgende workshops:

  1. PEBBLES kick-off (besloten bijeenkomst) voor samenwerkingspartners van dit project)
  2. FRAMERUNNER: Een runningframe is een driewielfiets zonder pedalen maar met een borststeun die kinderen met een (ernstige) lichamelijke beperkingen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld te sporten, te wandelen met de hond en met vriendjes te spelen. Momenteel worden er ook schaatsen voor onder het frame ontwikkeld zodat kinderen ook met hun frame kunnen schaatsen. Tijdens deze workshop kun je het frame zien en uitproberen maar delen we vooral tools en kennis die jij als kinderfysiotherapeut kunt inzetten zodat kinderen in het dagelijks leven het frame gaan gebruiken.
  3. TOOLKIT Wat Beweegt Jou: Wanneer je bewegen wilt stimuleren bij kinderen, weten we steeds beter dat alleen testen en trainen niet werkt. Betrekken van de sociale context van het kind en ouders en het werken aan persoonlijke factoren zoals zelfvertrouwen en oplossingsgericht denken lijkt van grote meerwaarde. Hiervoor is gedragsverandering bij het kind, de ouders en kinderfysiotherapeuten nodig. Binnen het project Wat Beweegt Jou?! is een toolkit ontwikkeld om gedragsveranderingstechnieken op een laagdrempelige manier toe te passen binnen de kinderfysiotherapie praktijk. Deze toolkit is door ontwikkeld en komt deze zomer beschikbaar voor de kinderfysiotherapeut. Wil jij meer leren over mogelijkheden om gedragsverandering in te zetten binnen de kinderfysiotherapie? Wat heb jij nodig om gedragsverandering in te zetten binnen jouw praktijk? Wil jij eens kijken hoe de ontwikkelde toolkit werkt? Hiermee gaan we in deze workshop aan de slag!
  4. INCLUSIEF SPELEN: Inclusief Spelen, belangrijk voor alle kinderen! Spelen stimuleert de cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling van kinderen en buiten spelen is de grootste bijdrager aan een fysiek actieve leefstijl. Helaas spelen kinderen tegenwoordig steeds minder buiten. Daarbij weten we dat buiten spelen voor kinderen met beperkingen nog lasteriger is vanwege aanwezige barrières die zowel zij als hun ouders ervaren. Hier lijkt een belangrijke taak voor de kinderfysiotherapeut! Tijdens deze workshop zullen we samen de barrières ontdekken die door kind en ouders ervaren worden bij buiten spelen. Daarbij gaan we samen, in co-creatie, op een creatieve manier aan de slag om te kijken wat de kinderfysiotherapeut nodig heeft om inclusief spelen te faciliteren. We zullen samen de mogelijkheden en kansen ontdekken zodat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om samen buiten te spelen!
  5. WIN, implementatieproject rolstoelvaardigheid: Dat kinderen vaardig met hun rolstoel overweg kunnen is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in het dagelijks leven. Na de opzet van de rolstoelvaardigheidstraining en het onderzoek naar de effectiviteit van deze training,staat nu het implementeren centraal! Op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen toegang krijgen tot deze training? Welke uitdagingen komen we daarin tegen en welke mogelijke oplossingen zijn er? Tijdens de workshop gaan we aan de hand van jullie ervaringen en ideeën aan de slag.
  6. ACTIVITEITENMONITORING Hoeveel Beweeg Jij: Gebruik  jij wel eens activiteitenmonitoring om het beweeggedrag van kinderen te meten? Welke activiteitenmonitors gebruik je dan? Waar loop je tegenaan? Wat heb je nodig? Hoe integreer je dit binnen je klinisch redeneerproces? Beweeggedrag is een belangrijk onderdeel binnen de kinderfysiotherapie. Veel kinderen bewegen te weinig, sommige kinderen ervaren problemen met hun belasting en belastbaarheid. Binnen deze workshop gaan we in op belemmerende en bevorderende factoren voor het gebruik van activiteitenmonitoring binnen de kinderfysiotherapie, bekijken we de meest recente ontwikkelingen om beweeggedrag te monitoren en willen we graag weten waar jij behoefte aan hebt!
  7. PARENTAL & PROFESSIONAL BELIEFS: Voor o.a. het samenwerken met ouders, is het belangrijk te weten wat ouders denken over de ontwikkeling van hun kind. Heb je als kinderfysiotherapeut altijd voldoende zicht op wat ouders denken en doen als het gaat om de ontwikkeling van hun jonge kind? Waarom is het zo belangrijk dit te weten en wat zijn manieren om hier achter te komen in het contact met ouders? Welke rol spelen je eigen beliefs hierin? Heb jij zicht op je eigen professionele overtuigingen en ideeën? Tijdens deze workshop gaan we hiermee aan de slag!
  8. SAMENWERKING MET OUDERS: Wat is samenwerken? Hoe zie jij samenwerking met ouders, en hoe belangrijk vind je dit? Hoe geef je dit vorm? Zowel in de eerstelijns praktijk als binnen bijvoorbeeld de revalidatie of speciaal onderwijs? Waar loop je tegenaan en waar liggen kansen? We weten uit literatuur dat samenwerking belangrijk is binnen de kinderfysiotherapie, zodat kind en ouders goed ondersteund worden binnen hun hulpvraag. Family centered care staat centraal binnen de kinderrevalidatie en heeft ook een belangrijke plek binnen de eerstelijns zorg. Ouders geven aan dat ze samenwerking met de kinderfysiotherapeut belangrijk vinden, maar dat ze soms ook nog wel zaken missen binnen deze samenwerking. Binnen deze workshop verkennen we recente inzichten mbt samenwerking met ouders en gaan we samen aan de slag met hoe deze samenwerking eruit zou kunnen zien.

Plenaire afsluiting: een blik op de toekomst van kinderfysiotherapie

Het beweeggedrag van kinderen (0-18 jaar) verandert: kinderen hebben verminderde motoriek, fitheid en beweeggedrag. Hoe moeten we hiermee omgaan in de toekomst? We hebben een aantal experts uit het werkveld en uit het onderwijs benaderd om elk vanuit hun eigen expertise een kort filmpje (2 minuten) op te nemen waarin zij hun visie geven op deze vraag. De filmpjes worden afgewisseld met interviews in de zaal, waarbij deelnemers wordt gevraagd te reageren.

Aanmelden kan nog steeds via deze link: aanmeldingsformulier.
Vind je het leuk om onze flyer te delen, download ‘m hier.

Was het al wel duidelijk dat het symposium fysiek is? We zien jullie graag live op 24 juni.

Het symposium wordt gehouden in ons gebouw op het:
Utrecht Science Park
Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Bereikbaarheid

OV: bussen en sneltrams stoppen recht voor ons gebouw. Plan je reis op 9292.nl

Auto: op het Utrecht Science Park zijn voldoende (betaalde) parkeergarages. De dichtsbijzijnde vind je op de Cambridgelaan 110 (direct naast ons gebouw). P+R De Uithof is goedkoper.

Fiets: je fiets kan je kwijt in de grote fietsenstalling achter het gebouw. Ingang is links naast het gebouw, vanaf de Heidelberglaan.