Studieverenigingen

Hogeschool Utrecht (HU) telt ongeveer 17 studieverenigingen, 1 studentenvereniging in Amersfoort, 3 HU brede verenigingen en 1 stichting die fungeert als koepel voor deze verenigingen, OSHU.

Wil je weten of jouw opleiding ook een studievereniging heeft? Op de website van OSHU, Overleg Studieverenigingen Hogeschool Utrecht, vind je een lijst met alle studieverenigingen binnen de HU.