Actueel

Werkconferentie werkalliantie

Op 29 januari 2019 vond een tweede werkconferentie plaats rondom het onderzoek ‘Werkalliantie in (semi) gedwongen kader’. Ongeveer 35 professionals uit de domeinen reclassering, maatschappelijke opvang en arbeidsintegratie en collega’s uit het onderwijs waren aanwezig om te reageren op de eerste uitkomsten van het onderzoek. En om met elkaar na te denken over de te … Continued

Promotie Anneke Menger

Op dinsdag 4 september om 09.45 uur verdedigt Anneke Menger haar proefschrift ‘De werkalliantie in het gedwongen kader’. De verdediging vindt plaats in de aula van de VU in Amsterdam, de Boelelaan 1105. Aansluitend is er een receptie. Graag 15 minuten vooraf aanwezig zijn.  

Werkconferentie

Op vrijdag 17 november organiseerden we een werkconferentie met professionals, management uit het werkveld, cliënten, onderzoekers en onderwijs. Het gesprek ging over wat professionals en cliënten het moeilijkst vinden in de samenwerking en van welke succeservaringen we kunnen leren. Daarnaast over welke rol  de werkalliantie speelt tussen cliënten en professionals in de dagelijkse praktijk en welke rol het begrip werkalliantie … Continued

Vergelijk monitor in de vijf domeinen

De werkalliantiemonitor is ontwikkeld binnen de reclasseringscontext. Vervolgens is in deelproject 2 de meerwaarde van het gebruik van de monitor getoetst. In deelproject drie kijken we naar de meerwaarde van het gebruik van de monitor in andere domeinen  van drang en dwang: maatschappelijke opvang, schuldhulpverlening, arbeidsintegratie en jeugd. Hiervoor werd de monitor in samenwerking met professionals uit het werkveld in … Continued