Deelproject 3

Toetsen meerwaarde van het gebruik van de alliantiemonitor in vier andere domeinen.
September 2016 – September 2018

Het construct werkalliantie wordt relevant geacht voor alle professionals die met clienten werken in een context van drang en dwang. Om de alliantiemonitor geschikt te maken voor gebruik in andere domeinen en om inzicht te krijgen in de (meer)waarde daarvan worden vier onderzoeken opgezet in de volgende vier andere domeinen:

  • Schuldhulpverlening (Gemeente Tilburg en Stadsgeldbeheer Utrecht)
  • Jeugdreclassering / – bescherming (Samen Veilig Midden Nederland))
  • Arbeidstoeleiding / arbeidsintegratie┬á(Sociale Dienst Amersfoort en Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug)
  • Begeleid wonen (De Tussenvoorziening Utrecht)

De opzet van deze onderzoeken is experimenteel conform de opzet van deelproject 2. Afwijkend daaraan is dat voorafgaand aan de vier experimenten nu een aantal noodzakelijke stappen moeten worden gezet. Doel hiervan is het voor het domein aanpassen van de terminologie in de alliantiemonitor en de vragenlijsten die gebruikt worden bij de nul- en eindmeting. Daarnaast wordt ook gekeken naar de meest geschikt geachte wijze van gebruik van de alliantiemonitor in de betreffende context en keuzes ten aanzien van de timing van het experiment, passend voor wat geldt als een gemiddeld traject binnen een specifiek domein.

 

Uitgebreide versie onderzoeksaanvraag