Deelproject 4

Synthese van wijze waarop de alliantiemonitor kan worden gebruikt en inzicht over de meerwaarde.
September 2018 – maart 2019

Tot slot zal een overkoepelende synthese worden gemaakt van de verkegen resultaten uit deelprojecten 1, 2 en 3. Hiermee wordt antwoord gegeven op de centrale vraagstelling. Een concept-synthese wordt voorgelegd aan een focusgroep, bestaande uit professionals uit de vijf onderzochte domeinen. Centraal bij deze bijeenkomst staan de mogelijkheden voor gebruik van de alliantiemonitor voor systematische clientfeedback in domeinen waarin professional en client samenwerken in een conteaxt van drang en dwang.

 

Uitgebreide versie onderzoeksaanvraag