Deelproject 1

Ontwikkelen van de alliantiemonitor.
September 2015-december 2016

Voor deelproject 1 maken we gebruik van gegevens die verzameld zijn bij het onderzoek dat in 2011 is gestart vanuit een Raak Publiek subsidie (Bronnen van continuïteit: professionaliteit in het reclasseringsproces; september 2011-2013). Het gaat om een longitudinale studie naar de ontwikkeling van de werkalliantie tijdens een toezichttraject van de reclassering. Bij dit onderzoek hebben meer dan 250 dyades van reclasseringswerker en cliënt vragenlijsten ingevuld, gericht op het meten van de werkalliantie en daarmee naar verwachting samenhangende constructen zoals motivatie.

Op basis van de eerste twee metingen is de concept-alliantiemonitor ontwikkeld: een verkorte vragenlijst van 20 items (Menger & Donker, 2013). Daarin zijn de vier belangrijkste kenmerken gebaseerd op deze eerste twee metingen opgenomen: relationele rechtvaardigheid, doel- en taakgerichtheid, helderheid en stroefheid/punitiviteit. Na vier metingen kan worden vastgesteld welke kenmerken van de werkalliantie relevant zijn voor het totale toezichttraject en kan de concept-alliantiemonitor aangepast worden naar een definitieve versie.

Uitgebreide versie onderzoeksaanvraag